Uutisia unionista

Euroopan komissio on käynnistänyt lippulaiva-aloitteen "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma". Siinä esitetään toimia työmarkkinoiden uudistamiseksi, ammattitaidon parantamiseksi ja taitojen yhteensovittamiseksi markkinoiden kysynnän kanssa. Komissio haluaa auttaa nostamaan 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten työllisyysasteen 75 prosenttiin 2020 mennessä. Strategiassa korostetaan myös EU:n tavoitteita vähentää koulunkäynnin keskeyttäneiden määrä alle kymmeneen prosenttiin ja nostaa korkeakoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrä vähintään 40 prosenttiin. EU:ssa on ilman työtä nyt 23 miljoonaa ihmistä, kymmenen prosenttia työikäisestä väestöstä.
IP/10/1541

Unionin tuomioistuin on antanut tuomion, jonka mukaan Italia on rikkonut unionin oikeutta säätäessään mahdollisuudesta täydentää adjektiivilla "puhdas" sellaisten suklaatuotteiden myyntinimitystä, jotka eivät sisällä muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita. Komissio toi kanteessaan esiin, että näin on otettu käyttöön lisänimitys, jonka mukaan tuotteita voidaan pitää "puhtaina" tai "epäpuhtaina". Erottelu rikkoo direktiiviä 2000/36 ja on vastoin unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan suklaatuotteet, joissa on enintään viisi prosenttia tiettyjä kasvirasvoja, ovat luonteeltaan samoja.
Asia C 47/09

Euroopan unioni pyrkii kolminkertaistamaan viidessä vuodessa naisten osuuden suurten yritysten johtopaikoilla. Oikeusasioista vastaava komission jäsen Reding on ilmoittanut tavoitteeksi, että 30 prosenttia suurten yritysten johtohenkilöstöstä olisi naisia 2015 ja 40 prosenttia 2020. Nykyään vain kymmenesosa on naisia. Euroopan tasa-arvoinstituutti kerää tietoja asiasta ja kokoaa keväällä yhteen suurten yritysten edustajia ja pyytää heiltä ehdotuksia tavoitteeseen pääsemiseksi.
eige.europa.eu

Lissabonin sopimukseen kirjattua EU-kansalaisten aloiteoikeutta on käytetty nyt ensimmäisen kerran. Yli miljoona kansalaista on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa Euroopan komissiota vaaditaan kieltämään muuntogeenisten organismien käyttö, kunnes niiden turvallisuudesta on saatu luotettavaa tieteellistä näyttöä.
www.greenpeace.org/international/campaigns/genetic-engineering/take-action/EU-Petition