Uutisia unionista

Komissio on hyväksynyt uudet säännöt alusten turvallisuustason parantamiseksi. Niillä luodaan verkkorekisteri, jossa julkaistaan niiden varustamoiden nimet, joiden tulokset ovat olleet heikot tärkeissä turvallisuustarkastuksissa. Turvallisuusasiansa huonosti hoitaviin varustamoihin ja valtioihin aletaan tehdä tehostettuja tarkastuksia. Uusi EU:n laajuinen järjestelmä perustuu edistyneeseen tietotekniseen välineeseen, joka käy läpi kaikki EU:n satamissa aluksille tehdyt turvallisuustarkastukset ja tekee riskianalyysin.
 www.emsa.europa.eu

Komissio on tehnyt asetusehdotuksen, jonka tarkoitus on rajoittaa suuren yleisön mahdollisuuksia saada vaarallisia kemikaaleja pitoisuuksina, joissa niitä voi helposti käyttää väärin kotitekoisten räjähteiden valmistamiseen. Nykyään yhdessä maassa rajoitusten tai valvonnan kohteena olevia kemikaaleja saa helposti muualta. Asetuksessa kielletään tiettyjen kemikaalien myynti suureen yleisöön kuuluville raja-arvot ylittävinä pitoisuuksina. Useimmat kuluttajat voivat käyttää vaihtoehtoisia tuotteita, jotka ovat jo yleisesti saatavilla, tai hakea lupaa jatkaakseen valvottujen tuotteiden hankkimista. Rajoituksetta myytäviä tuotteita valvotaan tarkemmin.
KOM(2010) 473 lop.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt koe-eläinten suojelua koskevan direktiivin tarkistamisen eläinten suojelun parantamiseksi. Direktiivillä minimoidaan koe-eläinten lukumäärä ja vaaditaan, että vaihtoehtoisia menetelmiä käytetään aina kun mahdollista. Kansalliset viranomaiset velvoitetaan arvioimaan jokaisen tutkimuksen vaikutus eläinten hyvinvointiin. Lupia saa myöntää vain sellaisille kokeille, joissa eläinten lopettamisessa käytetyt keinot tuottavat mahdollisimman vähän kipua ja kärsimystä, mutta takaavat tieteellisesti luotettavia tuloksia. Direktiivi tekee ensi kertaa kaikista hankkeista luvanvaraisia.
C7-0147/2010

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen tupakkatuotedirektiivin tarkistamisesta. Siinä kuullaan sidosryhmiä mahdollisista toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi. Toimenpidevaihtoehtoihin kuuluvat suuremmat kaksipuoleiset varoituskuvat savukepakkauksissa, huomaamattomat pakkaukset sekä tupakkatuotteissa olevien aineiden sääntely. Aloite on seurausta Euroopan parlamentin pyynnöistä ja direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevästä komission raportista. Tupakka on vältettävissä olevien kuolemantapausten suurin yksittäinen syy EU:ssa ja aiheuttaa noin 650 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa.
IP/10/1171