Uutisia unionista

EU:n luomumerkin käyttö tulee pakolliseksi 1.7.2010. Elintarvikkeet voidaan merkitä luomuksi, jos vähintään 95 prosenttia niiden maatalousperäisistä ainesosista on luonnonmukaisia. Muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tuotteita ei saa merkitä luomutuotteiksi, paitsi jos nämä ainesosat ovat joutuneet tuotteeseen tahattomasti ja niiden osuus ainesosassa on alle 0,9 prosenttia. EU:n luomumerkkiä käytettäessä on myös merkittävä maatalousperäisten ainesosien tuotantopaikka.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic

Komissio haluaa luoda nykyaikaiset säännöt, joilla taataan korkeatasoinen henkilötietojen ja yksityisyyden suoja. Se aloittaa työn uudistamalla tietosuojadirektiivin vuodelta 1995. Se on myös tehnyt aloitteita yksityisyyden suojan pitämiseksi teknologian tasalla: lyhyen kantaman radiotekniikalla etäluettavia tunnistimia (esimerkiksi bussilipuissa käytettäviä) koskeva suositus, jonka mukaan vähittäiskaupassa käytettyjen tunnistimien olisi deaktivoiduttava automaattisesti, ellei ostaja itse päätä aktivoinnin jatkamisesta, ja 20:n suurimman sosiaalisia verkkoja ylläpitävän yrityksen välinen sopimus, jolla parannetaan alaikäisten turvallisuutta verkossa ja yksityisyyden suojaa esimerkiksi Facebookissa.

IP/10/63

EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettava valvontajärjestelmä tehostuu voimaan tulleiden uusien tiukkojen sääntöjen ansiosta. Säännöt antavat EU:lle ja sen jäsenvaltioille uudet tehokkaat keinot merten luonnonvarojen suojaamiseksi piittaamattomalta toiminnalta. Lisäksi ne turvaavat sellaisten rehtien kalastajien toimeentulon, jotka ilman näitä sääntöjä joutuisivat epäoikeudenmukaiseen kilpailutilanteeseen. Yksikään maa ei saa erityiskohtelua, ja rikkomuksista seuraa aina rangaistus. Laittomien kalastuskäytäntöjen maailmanlaajuinen tuotto on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

http://ec.europa.eu/fisheries

EU on ilmoittanut tukevansa Kööpenhaminassa aikaansaatua ilmastonmuutosta koskevaa sopimusta ja esittänyt sitoumuksensa päästövähennystavoitteiksi vuoteen 2020 mennessä. EU on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään kokonaispäästöjään 20 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Lisäksi se on ilmoittanut nostavansa vähennystavoitteen 30 prosenttiin, jos muut suuret päästöjen aiheuttajat sitoutuvat hoitamaan oman osuutensa.

IP/10/97