Uutisia unionista

Lokakuussa pidetyssä EU:n huippukokouksessa poistettiin viimeiset esteet Lissabonin sopimuksen voimaantulolta, kun Tšekille myönnettiin poikkeus sopimukseen liitettävään perusoikeuskirjaan. Lisäksi sovittiin EU:n uudesta ulkosuhdehallinnosta, joka korostaa EU:n asemaa maailmanlaajuisena toimijana. Korkea ulkopoliittinen edustaja saa merkittäviä toimivaltuuksia. Eurooppa-neuvosto päättää itse huippukokousten kokoonpanoista, joten kansallisten ulkoministerien osallistuminen niihin vähenee. Huippukokouksessa päätettiin myös ilmastonmuutoksen torjunnan rahoituksesta periaatteellisella tasolla. Eurooppa-neuvosto toteaa EU:n olevan valmis huolehtimaan kohtuullisesta osuudestaan maailmanlaajuisia toimia ja hyväksyy komission arvion, että kehitysmaissa toteutettavien hillitsemis- ja sopeutumistoimien nettolisäkustannukset voisivat olla noin sata miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tarvittavan kansainvälisen julkisen tuen kokonaismäärän arvioidaan olevan 22–50 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 saakka, ja välittömän avun kansainvälinen vuosittainen kokonaismäärä on 5–7 miljardia euroa. Puheenjohtajan päätelmät, 15265/09 EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa lokakuussa päästiin sopuun rikoksesta epäillyn ja syytetyn aseman parantamisesta. Kokous hyväksyi yleisnäkemyksen puitepäätöksestä, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset epäillyn tai syytetyn oikeuksista tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä EU:n alueella. Lisäksi turvataan esimerkiksi oikeus saada oikeusapua ja ilmoitus vapaudenmenetyksestä vähintään yhdelle henkilölle sekä toimivaltaisille konsuliviranomaisille. Neuvosto 14552/1/09 Eurobarometrikyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista pitää köyhyyttä laajalle levinneenä ongelmana kotimaassaan ja 89 prosenttia toivoo hallitukselta kiireellisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Noin 90 prosenttia eurooppalaisista uskoo yhä, että kehitysyhteistyö on tärkeää, ja 72 prosenttia kannattaa nykyisten kehitysapu- sitoumusten noudattamista tai niiden ylittämistä. EU:n väestöstä 16 prosenttia eli 80 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. http://ec.europa.eu/public_opinion Tällä palstalla esitellään lyhyesti ajankohtaisia EU-asioita. Siinä kerrotaan hyväksytyistä ja valmisteilla olevista säädöksistä sekä unionitason tapahtumista ja EU:n kansalaisten elämästä. Jotta palsta vastaisi mahdollisimman hyvin lukijoiden toiveita, pyydämme lähettämään palautetta ja ehdotuksia suoraan palstan kokoajalle sähköpostiosoitteeseen: asaikkala@hotmail.com.