Uutisia unionista

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1.12.2009. Sen myötä EU sai oikeushenkilöllisyyden. Päätöksentekoa yksinkertaistettiin: määräenemmistöpäätökset neuvostossa lisääntyvät ja yhteispäätösmenettelystä tulee yleisin lainsäädäntömenettely. Eurooppa-neuvostosta tulee oma toimielimensä, ja sille valitaan puheenjohtaja 2,5 vuoden toimikaudeksi. Euroopan parlamentin koko rajattiin 751 jäseneen, ja sen lainsäädäntövaltaa laajennettiin muun muassa sisä- ja oikeusasioihin sekä maatalouteen.

Miljoonalla EU:n kansalaisella on mahdollisuus tehdä kansalaisaloite komissiolle mistä tahansa EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Sopimuksessa mainitaan myös yhteinen puolustuspolitiikka: sitä koskevat päätökset tehdään neuvostossa edelleen yksimielisesti, mutta sopimus mahdollistaa sen, että jotkut maat sopivat tiiviimmästä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Sopimuksessa vahvistetaan sitoumus EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen, mutta jätetään mahdollisuus kansallisiin poikkeuksiin.
europa.eu/lisbon_treaty

Uusi SEPA-suoraveloitusjärjestelmä on otettu käyttöön. Sen ansiosta yritykset voivat veloittaa maksut suoraan asiakkaan toisessa EU-maassa olevalta pankkitililtä, ja eurooppalaiset voivat suorittaa suoraveloitusmaksuja pankkitililtään kaikkialle EU:hun. Uudessa järjestelmässä on jo yli 2 500 pankkia. Kaikkien euroalueen pankkien on otettava maiden välisiä suoraveloitusmaksuja vastaan marraskuuhun 2010 mennessä, ja euroalueen ulkopuolisten pankkien määräaika on marraskuu 2014.
ec.europa.eu/internal_market/payments

Vuosi 2010 on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen teemavuosi. Sen aikana kannustetaan yhteiskunnan kaikkia osia, yksityistä ja julkista sektoria, paikallistasolta EU-tasolle, osallistumaan ja sitoutumaan poliittisesti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan. Teemavuodelle on osoitettu EU:n talousarviosta kaikkiaan 17 miljoonaa euroa, joista enintään yhdeksän miljoonaa käytetään toimintaan jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden on täydennettävä yhteisön rahoitusta vähintään samalla summalla.
www.2010againstpoverty.eu