Uutisia unionista

Komissio ehdottaa turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista helpottamaan yhteistyötä turvapaikka-asioissa. Virasto toimisi yhteistyössä EU-maiden viranomaisten kanssa ja kehittäisi yhteistä turvapaikkapolitiikkaa sekä koordinoisi tiedonvaihtoa. Viraston on myös määrä koota kansallisista asiantuntijoista koostuvia tukiryhmiä, joilta jäsenmaat voivat pyytää apua, jos niiden alueelle tulee suuria pakolaisvirtoja.

Komissio ehdottaa myös uutta ohjelmaa, jolla koordinoidaan suojelua tarvitsevien pakolaisten sijoittamista EU:hun. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä uudelleensijoittamista EU:hun. Ohjelmalla pyritään helpottamaan pakolaisten vastaanottamista ja parantamaan toimien kustannustehokkuutta. Tarkoituksena on myös lisätä kansallisten uudelleensijoittamistoimien humanitaarista ja poliittista vaikutusta. Ehdotus koskee ainoastaan EU:n ulkopuolelta tulevia pakolaisia. Se ei vaikuta jäsenmaiden oikeuteen päättää, mistä maista ja kuinka paljon pakolaisia ne ottavat vastaan. europa.eu/justice

Lamppujen energiatehokkuutta koskevat uudet säännöt ovat tulleet voimaan. Perinteiset hehkulamput vedetään EU:n markkinoilta seuraavien kolmen vuoden aikana ja korvataan uusilla energiaa säästävillä lampuilla. Valmistajat ja maahantuojat eivät enää saa myydä 100 watin ja sitä tehokkaampia hehkulamppuja. Vuosina 2011 ja 2012 myyntikieltoon tulevat asteittain myös muut hehkulamput ja perinteiset halogeenilamput. Näin vuoteen 2020 mennessä säästetään koko Belgian sähkönkulutusta vastaava määrä energiaa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät 32 miljoonaa tonnia, mikä on noin kymmenesosa maailman vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Kotitalouksien vuotuinen säästö on 50–100 euroa.

EU haluaa kansainvälisiä neuvotteluja netin ja verkkotunnusten hallinnoinnista. Internetin viestiliikennettä ohjaa edelleen vain yksi taho, yhdysvaltalainen ICANN. Komissio korostaa, että internet ei saisi olla vain yhden maan valvonnassa ja esittää, että ICANNia hallinnoisivat yksityiset elimet, jotka noudattavat viranomaisten hyväksymiä periaatteita, mutta joiden päivittäiseen toimintaan viranomaiset eivät kuitenkaan osallistu. Internetiä käyttää päivittäin EU:ssa 300 miljoonaa ihmistä.