Uutisia unionista

Parlamentti on hyväksynyt asetuksen, jolla halutaan ehkäistä väärinkäytöksiä energiamarkkinoilla. Tukkukauppaa valvotaan vastedes riippumattomasti koko EU:n alueella, jotta jäsenmaat voivat estää ja sanktioida kilpailunvastaista toimintaa. Uudet säännöt kieltävät sisäpiiritiedon käytön ja markkinoiden manipuloinnin. Rikkomuksista langetettavien kansallisten sakkojen tulee heijastaa kuluttajille aiheutunutta haittaa. Kaikki energiakauppiaat rekisteröidään jatkossa yhteiseen EU-tason rekisteriin, joka perustuu kansallisiin rekistereihin.
A7-0273/2011

Komissio pyrkii varmistamaan, että puolet kaikista oikeusalan ammattilaisista EU:ssa, eli noin 700 000 henkilöä, osallistuu eurooppalaiseen oikeusalan koulutukseen vuoteen 2020 mennessä. Komissio aikoo helpottaa EU:n rahoituksen saatavuutta, jotta se voi tukea korkealaatuisia eurooppalaisia koulutusalan hankkeita. Tarkoituksena on tukea koulutusta Euroopan oikeusportaalin kautta ja jakamalla käytännön ohjeita koulutusmenetelmistä ja arvioinnista. Lisäksi voidaan tarjota kielikoulutusta. EU:ssa on noin 1,4 miljoonaa ­oikeusalan ammattilaista.
IP/11/1021  

Komissio on antanut raportin, jossa arvioidaan, kuinka jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön EU-suositukset lasten suojelemisesta erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä. Sen mukaan EU-maat eivät ole puuttuneet riittävästi laittomaan ja haitalliseen sisältöön eivätkä varmistaneet, että lapset käyttävät iälleen sopivia sisältöjä. Eri jäsenvaltiot myös puuttuvat eri tavoin näihin ongelmiin. Raportin parannusehdotusten mukaan vihjelinjoista on tiedotettava paremmin, ja riskejä ja suojautumista koskevaa tiedottamista on lisättävä. Ikärajajärjestelmiä on käytettävä laajemmin verkkopeleissä.
ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

EU on ottanut käyttöön radikalisoitumisen torjuntaverkoston, jolla pyritään torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä. Aloitteella tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä estää väkivaltainen radikalisoituminen ja ihmisten värvääminen terroristitoimintaan. EU:n laajuinen verkosto yhdistää radikalisoitumisen estämisen avaintoimijoita, jotka työskentelevät kentällä heikossa asemassa olevissa yhteisöissä. Verkoston tarkoituksena on tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa.
IP/11/1011