Vaalipiireihin tulossa muutoksia

Vaalipiireissä tapahtuu muutoksia ensi syyskuun alusta: Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit yhdistetään Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi, ja Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit yhdistetään Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Muutosten jälkeen Manner-Suomessa on 12 vaalipiiriä.

Ensimmäisen kerran muutoksia sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Pienissä vaalipiireissä kansanedustajan paikkaan tarvitaan suurempi osuus vaalipiirissä annetuista äänistä kuin suurissa piireissä, mikä asettaa pienten ja suurten vaalipiirien äänestäjät keskenään eriarvoiseen asemaan. Uudistuksen myötä eduskuntavaalien suhteellisuus paranee, kun vaalipiirit ovat tasaisemman suuruisia.

Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon vanhat vaalipiirit olivat Suomen pienimmät vaalipiirit, ja niistä kummastakin valittiin kuusi kansanedustajaa. Viime vuoden lopun väestötilanteen mukaan uudesta Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valittaneen 17 ja uudesta Savo-Karjalan vaalipiiristä 16 kansanedustajaa.

Perustuslakia kaavaillaan muutettavaksi siten, että vaalipiirien enimmäismääräksi Manner-Suomessa kirjattaisiin 6–12. Tällä pyritään parantamaan poliittista suhteellisuutta ja alueellista edustavuutta vaaleissa.