Vähimmäis­palkkasuositus on 4 470 euroa kuukaudessa

Vähimmäispalkkasuositusta korotettiin noin 1,8 prosentilla vuodesta 2021. Oikeustieteen opiskelijoiden osalta vähimmäispalkkasuosituksia nostettiin samassa suhteessa.

– Vähimmäispalkkasuositus perustuu vuosittain toteutettavaan palkka­tutkimukseemme ja yleiseen työmarkkinatilanteeseen, perustelee Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Lakimiesliiton vuosittain tekemän palkkatutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan Lakimies­uutisten numeron 2/2022 liitteenä huhtikuussa ja liiton verkkosivuilla jäsenportaalissa.

Palkkatutkimuksen tiedot perustuvat vastaajien antamiin tietoihin lokakuun 2021 ansioistaan.
Palkkasuositusta antaessaan liiton hallituksella on ollut käytössään palkkatutkimuksen ennakkotiedot. Suositus julkaistiin tammikuun lopussa 2022.

– Alkupalkkasuositus halutaan antaa heti alkuvuodesta. Näin suosituksia voivat hyödyntää esimerkiksi kesätöitä hakevat opiskelijat. Palkkatutkimustiedon ja työmarkkinatilanteen lisäksi suositusta annettaessa huomioidaan myös yleinen palkkakehitys sekä inflaatio, Tilander toteaa.

Alkupalkkasuositus halutaan antaa heti alkuvuodesta. Näin suosituksia voivat hyödyntää esimerkiksi kesätöitä hakevat opiskelijat.

Hän korostaa myös, että vähimmäispalkkasuositusta annettaessa Lakimiesliitto haluaa toimia linjakkaasti.

– Tämän ansiosta suositustamme myös arvostetaan työmarkkinoilla. Palkkatutkimuksen ennakkotiedot osoittavat, että esimerkiksi viimevuotista palkkasuositustamme on noudatettu hyvin. Näin tapahtuu erityisesti yksityisen sektorin keskisuurissa ja suurissa työpaikoissa. Puutteita suosituksen noudattamisessa on erityisesti julkisella sektorilla ja yksityisen sektorin pienissä työpaikoissa.

Palkkatutkimuksen ennakkotiedot osoittavat, että esimerkiksi viimevuotista palkkasuositustamme on noudatettu hyvin.

Liiton vuosittain toteuttama palkkatutkimus ja sen pohjalta annettava vähimmäispalkkasuositus toimivatkin aitoina palkkavetureina.

– Suositus vetää tutkitusti ylemmäs myös kaikkein huonoimpia palkkoja, Tilander muistuttaa.
Suosituksesta on muodostunut nuorten juristien kohdalla keskeinen palkkatasoa määrittävä normi erityisesti vastavalmistuneiden suurimmalla työllistäjällä eli asianajosektorilla.

– On syytä muistaa, että palkka­suositukset eivät vaikuta vain vastavalmistuneiden palkkoihin, vaan niillä on vaikutusta myös juristien myö­hempään ansiokehitykseen, Tilander huomauttaa.

Palkka­suositukset eivät vaikuta vain vastavalmistuneiden palkkoihin, vaan niillä on vaikutusta myös juristien myö­hempään ansiokehitykseen

Vähimmäispalkkasuosituksen pohjalta liitto antaa vuosittain suositukset myös opintojensa eri vaiheissa olevien oikeustieteen opiskelijoiden palkoiksi.

Lue lisää palkkasuosituksista Lakimiesliiton verkkosivuilta.