Vahva tuki työsuojelulautakuntien toiminnalle

Työsuojelun tekeminen ja kehittäminen kolmikantaisesti sai vahvan tuen­ kaikilta osapuolilta.

– Asiantuntija-ammateissa suurin syy esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiin ovat mielenterveyden ongelmat, Akavan asiamies Tarja Arkio toteaa.

– Sidosryhmäyhteistyötä kunnioitetaan aidosti, kehittämispäällikkö Juha Anttila SAK:sta kiteyttää.

– Työ on mennyt kiintoisampaan ja antoisampaan, konkreettisempaan suuntaan. Lautakunta jalkautuu ja kuuntelee työpaikkojen ääntä, arvioi yleisnäkymää Nordkalk Oy:n hallintojohtaja Kari Vainio.

Mutta myös parannettavaa löytyy kaikkien keskusjärjestöjen edustajien mielestä.

– Lautakuntien kokouksia pitäisi olla riittävän usein, ei vain pari kertaa vuodessa. Asiat tulisi tuoda lautakunnan kokouksiin ennen kuin niistä on jo päätetty, sillä tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus on olennaisinta. Eri alueiden lautakuntien työskentelyn tulisi olla nykyistä tasalaatuisempaa eli parhaat toimintatavat tulisi benchmarkata, asiantuntija Katja Leppänen EK:sta summaa.

Sekä työntekijöiden että työnantajien etujärjestöt toivovat, että lautakuntien käsiteltäväksi tuotaisiin hyvissä ajoin muun muassa toimintaympäristöanalyysit ja niiden vuosittaiset päivitykset, valvontasuunnitelmat ja vuosittaiset tulossopimukset.