Vaikuttamisen ytimessä

Blogit ja kolumnit
12.06.2023 • Jore Tilander

Kulunut kevät on ollut liiton vaikuttamistyön osalta erittäin vilkas ja näkyvä.

Kerromme erillisessä jutussa liiton pitkäjänteisestä hallitusohjelmavaikuttamisesta oikeudenhoidon rahoituksen parantamiseksi.

On ollut rohkaisevaa huomata, että poliitikot ymmärtävät oikeudenhoidon rahoituskriisin puoluekentän eri laidoilla ja puutteiden korjaamiseen on aidolta vaikuttavaa kiinnostusta. Liiton ja sen jäsenjärjestöjen sitkeä vaikuttamistyö ei valu hukkaan.

Hallitusohjelmavaikuttamisen lisäksi liitto on tehnyt kevään aikana omia merkittäviä avauksia. Olemme puuttuneet näkyvästi niin julkisen kuin yksityisen sektorin työkuormituksen ongelmiin.

Olemme puuttuneet näkyvästi niin julkisen kuin yksityisen sektorin työkuormituksen ongelmiin.

Selvitimme viime vuoden aikana laajalla kyselyllä kokemuksia tuomioistuinharjoittelusta. Esille nousivat kohtuuttomat työajat, pieni palkkaus, suuri vastuu ja vähäinen työnohjaus. Aihe nousi liiton vaikutuksesta näkyvästi esiin myös mediassa.

Harjoittelun ongelmat eivät toki koske kaikkia tuomioistuimia. Siksi Juristiliitossa vaadimmekin työryhmän perustamista kehittämään harjoittelun valintamenettelyä ja harjoittelun sisältöä, hyödyntämään nykyiset parhaat käytännöt sekä torjumaan huonot.

Erityisesti lakialan yrityksille suunnatuilla vastuullisuusperiaatteilla halutaan torjua varsinkin alan kohtuuttomiin työaikoihin liittyviä ongelmia.

Olemme puuttuneet kevään aikana myös yksityisen sektorin työkulttuurin kehittämiseen. Liitto julkaisi toukokuussa vastuullisten lakipalveluiden työnantajaperiaatteet. Erityisesti lakialan yrityksille suunnatuilla vastuullisuusperiaatteilla halutaan torjua varsinkin alan kohtuuttomiin työaikoihin liittyviä ongelmia.

Kierrämme seuraavan puolen vuoden aikana lakialan yrityksiä saadaksemme palautetta periaatteista. Syksyllä kerromme niiden saamasta vastaanotosta.

Tuomioistuinharjoittelun kehittäminen ja vastuullisuusperiaatteet ovat tärkeitä esimerkkejä siitä monipuolisesta työstä, jota liitossa tehdään työelämän ongelmakohtien ratkomiseksi.

Kirjoittaja on Juristiliiton toiminnanjohtaja, jore.tilander@juristiliitto.fi