Vaikuttamista yli ammattirajojen

Naisjuristit – Kvinnliga Jurister ry. on perustettu vuonna 1945, jolloin naisten osuus kaikista lakimiehistä oli vielä hyvin vaatimaton, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Anne Horttanainen. Nykyään yli 500 jäsenen yhdistyksellä on useita kunniajäseniä, muun muassa tasavallan presidentti Tarja Halonen ja professori Inkeri Anttila.

Naisjuristien tarkoituksena on jäsentensä ammatillinen kehittäminen, tasa-arvon edistäminen ja ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttaminen; keskinäistä verkottumista ja monipuolista virkistystoimintaa tietenkään unohtamatta.

Yhdistys järjestää vuosittain seminaareja ja jakaa stipendejä tasa-arvoa käsittelevistä yliopistollisista opinnäytteistä. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia sekä virasto- ja yritysvierailuja. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Naisjuristit osallistuu aktiivisesti Lakimiesliiton toimintaan. Sen edustajia toimii liiton valtuuskunnassa, järjestö- ja oikeuspoliittisessa valiokunnassa sekä tasa-arvo- ja seniorijaostossa.

Vuosina 2007–2008 yhdistys järjesti eurooppalaisen naisjuristijärjestö EWLA:n kanssa johtajakoulutusohjelman jäsentensä johtamis- ja esimiestaitojen kehittämiseksi sekä verkostoitumisen edistämiseksi. Ohjelman kouluttajina toimi vaikuttajia julkishallinnon ja elinkeinoelämän eri sektoreilta.

– Yksi viime vuoden keskeisistä tapahtumista oli Ekonominaisten kanssa järjestetty ”Laki, talous ja tulevaisuus” -ammatillinen seminaari. Sen lisäksi järjestettiin päihdeäitien pakkohoidosta keskustelutilaisuus, käytiin juristipariskunta Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseossa ja tehtiin useita teatterivierailuja.

– Kevään 2010 ohjelmasta mainittakoon, että yhdistys järjesti vierailun korkeimpaan oikeuteen ja piti seminaarin yhdessä KPMG:n kanssa palkitsemisesta ja uudistuvasta Corporate Governancesta. Lähiaikojen suurin hanke on mentorointiohjelma, joka on jo nyt herättänyt suurta kiinnostusta naisjuristien keskuudessa.

Lisätietoja: www.naisjuristit.org.

Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf:n tarkoituksena on valvoa nuorten juristien ammatillisia ja muita etuja sekä toimia heidän ammatillisena ja sosiaalisena yhdyssiteenään. Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa Nuoret Lakimiehet kiinnittää erityistä huomiota uran alkuvaiheessa olevien juristien tilanteeseen ja pyrkii edistämään heidän pitkän tähtäimen mahdollisuuksiaan menestyä.

– Emme edusta mitään yksittäistä sektoria tai ammattiryhmää, vaan tavoitteena on tasapainoisesti edistää kaikkien aloittelevien juristien menestystä työssä ja vapaa-aikana, puheenjohtaja Salla Korhonen kertoo.

– Olemme valtakunnallinen yleisjärjestö, jonka noin tuhannesta nuoresta juristista koostuva jäsenistö toimii kaikilla lakimiesaloilla, yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Korhosen mukaan Lakimiesliitto on Nuorille Lakimiehille erittäin tärkeä edunvalvonnan vaikuttamiskanava ja yhteistyökumppani, jonka valtuuskunnassa, hallituksessa sekä useimmissa valio- ja toimikunnissa yhdistyksellä on edustajansa.

Yhdistys esittää kannanottoja ja lausuntoja, osallistuu valio- ja toimikuntiin ja työryhmiin, tapaa vaikuttajia sekä virittää keskustelunaiheita jäsentilaisuuksissaan ja -lehdessään. Erityisesti pyritään tuomaan esille vastavalmistuneiden työmarkkinatilannetta ja palkkausta koskevia asioita.

– Perusteettomasti ketjutetut määräaikaiset työ- ja virkasuhteet julkisella sektorilla sekä työlainsäädännön laiminlyönneistä aiheutuvat kärsimykset, kuten palkattomat ylityöt yksityisellä puolella, ovat tärkeinä pitämiämme asioita. Lisäksi ajamme työhyvinvointiin sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviä parannuksia.

Tuomioistuinharjoittelu ja siihen liittyvien epäkohtien esille tuominen ja parannusten aikaansaaminen on ollut vankasti yhdistyksen agendalla.

– Tänä vuonna työtä tehdään auskultointijärjestelmän uudistamiseksi oikeusministeriön tuomioistuinharjoittelutyöryhmässä. Yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti myös muuhun oikeuspoliittiseen keskusteluun sekä koulutuspolitiikan valmisteluun ja kehittämiseen lakimiesammattikunnan sisällä.

Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista, nuoria lakimiehiä koskettavista aiheista. Perinteikkäitä vuosittaisia vapaa-ajantilaisuuksia ovat helatorstain aaton kevätpurjehdus, kesäpäivät, rapujuhlat ja pikkujoulut. Kvartaalikaljoille kokoonnutaan nimensä mukaisesti neljä kertaa vuodessa sekä pääkaupunkiseudulla että maakunnissa. Lisäksi järjestetään kulttuuritapahtumia ja muita vaihtuvateemaisia tilaisuuksia.

Yhdistys julkaisee kolme kertaa vuodessa ilmestyvää Nuoret Lakimiehet -jäsenlehteä. Jokainen numero jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan, joka keskittyy aina tiettyyn nuoria lakimiehiä koskettavaan ajankohtaiseen teemaan. Jäsentiedotusta hoidetaan myös sähköpostilistalla sekä www.nuoretlakimiehet.fi-sivuilla.

 

Identiteettiyhdistykset

• Naisjuristit
• Nuoret Lakimiehet

Opiskelijajärjestöt

• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Artikla
• Juristklubben Codex
• Justus
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Pykälä

Tieteelliset (LMU 1/2010)

• Suomalainen Lakimiesyhdistys
• Juridiska Föreningen i Finland – Suomen Lainopillinen yhdistys

Tuomarit (LMU 2/2010)

• Hallinto-oikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys r.y.
• Käräjäoikeustuomarit r.y.
• Suomen Erityistuomarit r.y.
• Suomen hovioikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien virkamiehet r.y.

PUSH (LMU 3/2010)

• Poliisilakimiehet
• Suomen Henkikirjoittajayhdistys
• Suomen Kihlakunnanvoudit
• Suomen Nimismiesyhdistys
• Suomen Syyttäjäyhdistys

Hallinto ja julkinen sektori

Hallinnon puolesta (LMU 4/2010)
• Hallintolakimiehet
• Läänin- ja aluehallinnon lakimiehet
• Vara- ja Oikeusnotaariliitto

Muut julkisen sektorin järjestöt (LMU 5/2010)

• Julkiset oikeusavustajat
• Sotilaslakimiehet
• Suomen Verolakimiehet
• Tullilaitoksen Lakimiehet

Yksityinen sektori (LMU 6/2010)

• Suomen Asianajajaliitto
• Pankkilakimiehet
• Rahoitusyhtiöiden lakimiehet
• Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys
• Yksityisalojen Lakimiehet