Vain liikennerikokset lisääntyivät

Vuonna 2009 poliisin tietoon tuli 431 000 rikosta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Nämä tiedot käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsauksesta ”Rikollisuustilanne 2009”. Rikokset ovat vähentyneet lähes kaikissa rikostyypeissä, paitsi liikennerikoksissa, joissa kasvua oli kymmenyksen edellisestä vuodesta.

Liikennerikosten ja rattijuopumusten määriin vaikuttavat poliisin liikennevalvonnan laajuus, tehostetut liikennevalvontakampanjat sekä ylinopeuksien kameravalvonnan lisääntyminen. Todellisen rikollisuuden määrää mittaavat ratsiatutkimukset kertovat rattijuoppojen lukumäärän pysytelleen samana viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Suomessa tehtiin murhia, tappoja ja surmia 2009 selkeästi alle kymmenen vuoden keskiarvon. Pääosassa maakunnista henkirikosten määrä on vähentynyt, mutta esimerkiksi Lapissa, Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa tilanne on pahentunut entisestään. Syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten keskinäinen väkivalta on henkirikoksissa selvänä enemmistönä.