Vajaallakin työkyvyllä takaisin työelämään

Osatyökykyisten asema työmarkkinoilla heijastelee väistämättä taloussuhdanteita. Vuosien mittaan käynnistetyt toimet osatyökykyisten työllistymis-edellytysten parantamiseksi eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Jatkossa erilaisin tukitoimin ja -järjestelmin voidaan kuitenkin tasoittaa suhdanteisiin liittyviä vaihteluja ja edistää osatyökykyisten työllistymistä tai paluuta työelämään.

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle luovutettu raportti Kaikki mukaan! kartoittaa erilaisia esteitä, jotka nousevat osatyökykyisen työllistymiselle. Akava katsoo, että selvitys osatyökykyisten asemasta työmarkkinoilla on hyvä kartoitus asiasta ja siinä esitetyt parannusehdotukset ovat hyvä lähtökohta jatkotyölle.

– Selvitys nosti esiin koulutuksen, kuntoutuksen ja tukien hallitsemiseksi kaksi organisaatiomallia. Yhtenä mallina oli laaja organisaatiouudistus ja toisen mallin lähtökohtana oli nykyisen järjestelmän kehittäminen, lakimies Jarmo Pätäri Akavasta toteaa. Hän oli Akavan edustajana selvityshenkilö Markku Lehdon tukena toimineessa taustaryhmässä.

Taustaryhmä ei kuitenkaan ottanut kantaa mallien keskinäiseen paremmuuteen. Se katsoo, että osatyökykyisten aseman parantaminen vaatii jatkotyötä. Tämä voidaan sisällyttää esimerkiksi tulevaan hallitusohjelmaan.