Vakuutuksenottajan asema parantuu

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun asemaan tuli monta pientä parannusta vakuutussopimuslain muututtua marraskuun alussa. Muutoksessa on ollut tavoitteena lain selkeyttäminen, jotta sen soveltamisessa ilmenneet tulkinnanvaraisuudet ja muut ongelmat saadaan poistettua.

Vakuutusyhtiöille tulee aiempaa laajempi velvollisuus antaa tietoa muun muassa sijoitussidonnaisista vakuutuksista ja ottaa samalla huomioon vakuutuksen hakijan sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Jatkossa vakuutusyhtiöt joutuvat perustelemaan päätöksensä kirjallisesti, mikäli vakuutus evätään tai se irtisanotaan. Hylkäys- tai irtisanomisperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen. Esimerkiksi vakuutusyhtiö ei saa systemaattisesti hylätä vakuutushakemuksia hakijan vammaisuuden takia. Pelkkä maksuhäiriömerkintä ei itsessään riitä hylkäysperusteeksi.

Samalla lain pakottavuuden ala laajenee. Uuden lain mukaan vakuutusyhtiö ei voi vakuutusehdoissa poiketa lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, jos vakuutettu on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava ammatinharjoittaja tai pienyritys. Jatkossa pakottavan suojan piiriin kuuluvat myös asunto-osakeyhtiöt ja aatteelliset yhdistykset.