Vakuutusoikeudesta jouhevampaa

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja ollaan lyhentämässä keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Samalla muutoksenhakijan tiedonsaantia lääketieteellisestä arviosta ollaan parantamassa ja lääkärien nimitysmenettelyä muuttamassa nykyistä avoimemmaksi.

Eduskunnalle annetun esityksen mukaan vakuutusoikeuden toimintaa tehostettaisiin siirtämällä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita yhden tuomarin ratkaistavaksi. Jos ratkaisussa tarvitaan lääketieteellistä asiantuntemusta, tuomaria avustaisi yksi lääkärijäsen.

Samalla työoloja, yritystoimintaa ja sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten osallistumista ratkaisukokoonpanoihin vähennettäisiin. Nykyisin vakuutusoikeus on päätösvaltainen kolmen ja viiden jäsenen kokoonpanoissa.

Uudistuksen myötä ulkopuolisilta asiantuntijalääkäreiltä pyydettäisiin lausuntoja entistä useammin. Toisin kuin vakuutusoikeuden lääkärijäsenten lausunnot, muutoksenhakijat saavat ulkopuolisten lääkärien antamat lausunnot käyttöönsä ja kommentoitavikseen.