Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen hankaloitumassa

Valituslupaoikeutta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen halutaan rajoittaa nykyistä laajemmin. Asiaa pohtineen oikeusministeriön työryhmän tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomessa tulisi olla yleinen valituslupajärjestelmä. Tällöin korkein hallinto-oikeus voisi keskittyä niihin asioihin, joista on tärkeä saada ylimmän oikeusasteen ratkaisu. Tulevaisuudessa valituslupa edellytettäisiin kaikissa asioissa, joista ei erikseen ole säädetty poikkeusta laissa.

Nykyisin vajaat 40 prosenttia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista kuuluu valituslupajärjestelmän piiriin. Järjestelmää tulisi kuitenkin laajentaa sellaisiin asioihin, joissa riittävä oikeusturva saavutetaan jo muutoksenhaun aiemmissa vaiheissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kansalaisuus-, passi- ja kotikunta- sekä anniskelulupa-asiat.

Valituslupajärjestelmän laajentaminen yhtenäistäisi muutoksenhakujärjestelmää ja vähentäisi korkeimmalle hallinto-oikeudelle tulevien valitusten määrää. Samalla oikaisuvaatimuksen käyttöalaa tulisi työryhmän mukaan jatkossa edelleen laajentaa. Oikaisuvaatimus on yksinkertainen ja joustava menettely, jossa uusi päätös voidaan saada nopeammin ja edullisemmin kuin tuomioistuimesta.

Alueellisia hallinto-oikeuksia työryhmä kehittäisi mahdollisimman tasavahvoina muutoksenhakutuomioistuimina. Tarkoituksena on asioiden hajauttaminen kaikkiin tai ainakin useisiin hallinto-oikeuksiin. Esimerkiksi vesi- ja ympäristösuojeluasioiden muutoksenhaun voisi hajauttaa kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Nykyään muutoksenhaku on keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen.