Valmiina palvelemaan

Lakimiesliiton alueasiamiehet 2007–2009

 

Uusimaa
Nykänen Otso, asianajaja, VT
otso.nykanen@sci.fi

Varsinais-Suomi
Kartio Valtteri, viskaali, VT
valtteri.kartio@oikeus.fi

Satakunta
Rantanen Arsi, asianajaja, julkinen oikeusavustaja
arsi.rantanen@oikeus.fi

Häme
Koskinen Minna, hallinto-oikeussihteeri, VT
minna.koskinen@oikeus.fi

Lahden alue
Kolu Sari, johtaja,VT
sari.kolu@upm-kymmene.com

Pirkanmaa
Valkiala Kimmo, käräjätuomari
kimmo.valkiala@oikeus.fi

Kaakkois-Suomi
Ryynänen Ilkka, laamanni
ilkka.v.ryynanen@oikeus.fi

Kouvolan alue
Pitkänen Juhani, ylituomari
juhani.pitkanen@oikeus.fi

Etelä-Savo
Laamanen Jaakko, johtava kihlakunnanvouti, VT
jaakko.laamanen@oikeus.fi

Pohjois-Savo
Nevalainen Sari, hallinto-oikeussihteeri, VT
sari.nevalainen@oikeus.fi

Pohjois-Karjala
Turpeinen Kalervo, johtava kihlakunnanvouti
kalervo.turpeinen@oikeus.fi

Keski-Suomi
Saarnikoivu Nina, rahoituspäällikkö, OTK
nina.saarnikoivu@op.fi

Pohjanmaa
Kauppila Kari-Matti, hovioikeudenneuvos, VT
kari-matti.kauppila@oikeus.fi

Pohjois-Pohjanmaa
Finnig Päivi, asianvalvoja
paivi.finnig@vero.fi

Lappi
Kiviniemi Jyrki, käräjätuomari
jyrki.kiviniemi@oikeus.fi

Etelä-Pohjanmaa
Talvitie Liisa, ylituomari, VT
liisa.talvitie@oikeus.fi

EU–Eurooppa
Koskinen Ilkka, oikeudellinen tarkastaja
Ilkka.Koskinen@ec.europa.eu

EU–Pohjoismaat
Talvela Tuomo, administrator
Tuomo.Talvela@ec.europa.eu

 

Mitä etua minulle on siitä, että liityn Lakimiesliiton jäseneksi? Milloin seuraava Lakimiesliiton alueellinen tapahtuma järjestetään? Vaikka internet on väsymätön ja lähes aina saatavilla oleva neuvonantaja, on toisinaan mukava kuulla vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin ihan oikean ihmisen suusta. Juuri sellainen: aito ja inhimillisen sympaattinen ihminen vastaa puhelimeen soitettaessa Lakimiesliiton alueasiamiehenä Pohjanmaalla toimivalle Kari-Matti Kauppilalle.

Kauppila on toiminut Vaasan hovioikeudessa työskentelynsä ohessa jo yli 20 vuoden ajan Lakimiesliiton alueasiamiehenä. Kahteen vuosikymmeneen mahtuu paljon. Millaisia asioita, – siihen ei Kauppila osaa kuitenkaan suoralta kädeltä vastata. Hän nimittäin kuuluu niihin ihmisiin, jotka ovat aktiivisesti mukana vähän kaikessa.

– Kyllähän sitä monenlaisia asioita on tullut vastaan. Mukavinta tässä hommassa on se, että on tullut tutuiksi monien ihmisten kanssa, ja vieläpä erittäin laaja-alaisesti. On kuitenkin vaikea erotella, milloin joku on lähestynyt minua alueasiamiehenä ja milloin taas jossain muussa roolissa, Akavan luottamusmiehenäkin toiminut Kauppila naurahtaa.

Pitkän alueasiamiehen pestinsä aikana Kauppila on välittänyt toimialueensa jäsenille Lakimiesliiton tiedotteita ja pitänyt lukuisia Lakimiesliiton esittelytilaisuuksia alan opiskelijoille. Merkittävin vuosittainen ponnistus on Lakimiesliiton alueellisen tapahtuman järjestäminen.

Tukena opiskelijoille

Alueasiamiesvuosiensa aikana Kari-Matti Kauppila on pitänyt erityisen tärkeänä yhteydenpitoa alan opiskelijoihin: opiskelijat ovat otollista maaperää Lakimiesliiton jäsenyyden markkinoinnille, mutta ennen kaikkea Kauppilan puheesta huokuu vilpitön halu auttaa oikeustieteen opiskelijoita eteenpäin alkavalla urallaan. Tämän näkökulman hän haluaa nostaa esiin myös seuraavassa, ensi syksynä Pohjanmaan alueella järjestettävässä Lakimiesliiton tapahtumassa, jonka järjestelyissä myös opiskelijat ovat mukana.

– Toivon, että valmiit lakimiehet ja työnantajat tutustuisivat alan opiskelijoihin. Tavoitteenani on, että voisimme luoda Pohjanmaalle järjestelmän opiskelijastipendien jakamiselle, Kauppila visioi.

Alan näköalapaikalla

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa määräaikaisena hallinto-oikeustuomarina toimiva Minna Koskinen innostui lähtemään Lakimiesliiton alueasiamieheksi kuusi vuotta sitten kollegansa pyynnöstä.

– Olen aina kokenut lakimiesliiton tärkeäksi. Ajattelin, että haluan antaa myös oman panokseni asiaan, Koskinen perustelee.

Alueasiamiehenä toimimisen suurimpana motivoijana Koskinen pitää paitsi sen soveltuvuutta sosiaaliselle luonteelleen myös sen tarjoamaa näköalapaikkaa. Alueasiamiehenä hän on kahden tietovirran risteyspaikassa: toisen virran alkupäässä on Lakimiesliitto ja toisen sen jäsenet.

Lisää yhteydenottoja jäseniltä

Vaikka liiton jäsenten aktiivisuus asiamiesten palveluiden käyttäjinä vaihteleekin jonkin verran alueittain, yhdistää lähes kaikkia alueita yksi asia: jäsenet ottavat vain harvoin suoraan yhteyttä asiamiehiin.

– Toivon, että jäsenet ottaisivat yhteyttä ja kertoisivat, miten he haluaisivat liiton toimintaa kehitettävän heidän alueellaan. Jos jäsenillä on kysyttävää esimerkiksi liiton toimintaan liittyen, autan mielelläni. Jollen itse osaa antaa vastausta, voin aina selvittää, keneen kannattaa ottaa yhteyttä, Koskinen summaa.

 

Alueasiamies on linkki jäsenen ja liiton välillä

Eri puolille maata sijoittuneet Lakimiesliiton alueasiamiehet tuovat liiton palvelut lähelle jäseniään. He toimivat linkkinä liiton sekä paikallisten lakimiesten ja heidän yhdistystensä välillä. Mikäli jäsenet haluavat esimerkiksi antaa palautetta liitolle, alueasiamies kuuntelee mielellään ja vie viestin oikeaan osoitteeseen.

Alueasiamiehet tiedottavat liittoa koskevista asioista kuten jäseneduista, järjestäytymisestä, palkkaneuvotteluista ja muusta liiton toiminnasta. Lisäksi he avustavat alueellaan järjestettävien kurssien ja tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Lakimiesliiton hallitus nimittää alueasiamiehet sekä päättää aluejaosta.