Valtionhallinto myllerryksen kourissa

Viime vuosina valtionhallintoa on uudistettu vauhdilla, ja erilaiset lyhenteet ovat vakiinnuttaneet asemansa. Lakimiehet ovat olleet mukana ALKU-uudistuksessa (Avit ja Elyt) ja useassa Pora-hankkeessa.

Maistraateissa on tehty organisaatiouudistus, ja uusi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on perustettu tämän vuoden alussa. Hovi- ja hallinto-oikeusuudistus on kriittisessä vaiheessa, eli hallituksen esitys on lakivaliokunnan käsiteltävänä. Myös ministeriöitä uudistetaan: hallinto- ja palvelutoiminnot kerätään yhteen ja ministeriöiden viroista suunnitellaan tehtävän valtioneuvoston virkoja.

Koko valtionhallintoa koskettavassa Vatu-hankkeessa (Vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke) etsitään keinoja säästää kymmenen prosenttia toimintamenomäärärahoista. Hallituksen puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä säästötoimenpiteet saavat konkreettisia muotoja.

Edunvalvontaa myös yhteistyönä

Lakimiesliitto on ollut ja on mukana kaikissa edellä mainituissa ja monissa muissa uudistuksissa. Julkisen sektorin edunvalvontaa tehdään monella eri tasolla ja lukuisten toimijoiden toimesta.

Vaaleilla valittu Lakimiesliiton valtuuskunta käyttää päätösvaltaa, ja toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Hallituksen apuna puolestaan on valiokuntia, kuten julkisen sektorin valiokunta, sen alainen kuntajaosto ja työmarkkinatoimikunta, yhden­vertaisuus- ja tasa-arvojaosto sekä järjestövalmiustoimikunta. Luottamusmiehet puolestaan tekevät arvokasta työtä virastoissa ja laitoksissa.

Lakimiesten järjestäytymisaste on korkea ja Lakimiesliitto onkin suurin valtiosektorin akavalainen liitto. Julkisen sektorin edunvalvontaa tehdään myös akavalaisena yhteistyönä Keskusjärjestö Akavan ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta.

Liitto tukena neuvotteluissa

Lakimiesliitolla on JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtajuus ja paikka valtion koordinaatissa eli pääneuvotteluryhmässä sekä lukuisia  muita edustuksia. Lakimiesliitto oli mukana sopimassa 1.4.2013 voimaan tulevasta 1,4 prosentin yleiskorotuksesta sekä parasta aikaa virastoissa ja laitoksissa neuvoteltavasta 0,5 prosentin virastoerästä.

Lakimiesliitto on luottamus­miesten tukena neuvotteluissa ja osallistuu tuomareiden ja esittelijöiden virastoeräneuvotteluihin. Huomion arvoista on, että korkea järjestäytymis­aste ja asema Akavan suurimpana valtion työntekijöitä ja virkamiehiä edustavana liittona on liiton vaikutusvallan tae. Yhdessä olemme vahvempia.

Työmarkkinaedunvalvonnan sekä työ- ja virkasuhdeneuvonnan lisäksi Lakimiesliitossa panostetaan muun muassa koulutus- ja oikeuspolitiikkaan sekä opiskelijatoimintaan.

Oikeusministeriön asettama korkean tason neuvottelukunta valmistelee pitkän ajan oikeusturvaohjelmaa ja lyhyemmän aikavälin sopeuttamisohjelmaa. Neuvottelukunnan määräaikaa on pidennetty, ja ehdotukset julkaistaneen 15.3. oikeuslaitospäivillä. Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella ehdotukset toteutuessaan olisivat radikaaleja. Valvottavia etuja ja torjuttavia uudistuksia tulee siis riittämään jatkossakin.

 

Kirjoittaja on Suomen Lakimiesliiton neuvottelujohtaja, VT.