Valtiosektorin tietopankki jäsensivuilla

Lakimiesliitto julkaisi Lakimiespäivän yhteydessä 2.10.2015 valtiosektorin­ tie­topankin internetissä, jäsensivuilla (www.lakimiesliitto.fi). Tietopankkiin on kerätty Lakimiesliiton valtiosektorin jäsenille ja luottamusmiehille tarkoitettua tietoa muun muassa neuvottelu­­jär­jestelmästä ja yhteistoimintaneuvotteluista sekä työsuojelusta. 

Tietopankkiin on koottu tietoa valtion virka- ja työehtosopimuksista. Tietopankissa on ohjeet siitä, miten ja mistä virastokohtaiset virka- ja työehtosopimukset löytyvät. Tietopankissa on esitykset muun muassa valtion vuosiloma­sopimuksesta, palkkauksesta ja poissaoloista sekä valtion työ­aikasäännöksistä.  

Lakimiesliiton valtiosektorin tiimi

Valtiosektorin tietopankissa kerrotaan Lakimiesliiton edunvalvonnasta valtiosektorilla ja esitellään Lakimiesliiton valtiosektorin tiimi. Kirsi Venäläisen päävastuualueina ovat virka- ja työsuhdeneuvonta, tasa-arvoasiat sekä järjestövalmius.  Kati Rautio toimii edunvalvonta-assistenttina ja hoitaa monia käytännön asioita. Tarja Niemelä vastaa julkisen sektorin neuvottelu­toiminnasta ja edunvalvonnasta. Niemelä on valtion pääneuvottelu­ryhmän (koordinaatti) jäsen ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja.  Lisäksi Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja Mikko Salo vastaa valtiosektorin viestinnästä.

Tietopankkiin on koottu virastojen hyviä käytäntöjä

Lakimiesliitto haluaa palvella julkisen sektorin lakimiehiä entistä paremmin. Tuemme julkisen sektorin lakimiesten työhyvinvointia ja työssäjaksamista monin eri tavoin. Virastoista koottuja hyviä käytäntöjä levitetään mahdollisimman laajalle­ valtiosektorille. Tietopankista löytyvät mallisopimukset pidennetystä ja tiivistetystä työajasta sekä työaikapankki- ja etätyösopimukset. Myös varhaisen välittämisen malli, omaehtoisen opiskelun tukeminen ja työ­hyvinvointikäytäntöjä -koosteet ovat saatavilla tietopankista. Virastojen hyviä käytäntöjä voi edelleen toimittaa Lakimiesliiton toimistoon valtiosektorin tiimille. Mallisopimuksista poistetaan virastojen yksilöintitiedot ennen niiden julkaisemista.   

Perustietoa luottamus­miehille ja lakkopäälliköille

Tietopankkiin on koottu perus­tietoa luottamusmiestoiminnasta ja luottamusmiehille järjestettävästä koulutuksesta. Luottamusmiesten tueksi on luotu kummi­järjestelmä ja tietopankista löytyvät tiedot virastojen kummeista. Tietopankista löytyy myös järjestöval­miutta käsittelevä osio. Edellä kerrotun lisäksi luottamusmiehille ja virastojen lakkopäälliköille on luotu omat osiot ajankohtaisista asioista tiedottamista varten.

Kirjoittaja VT Tarja Niemelä työskentelee Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelujohtajana.