valvojien valvontaa

Edunvalvojia ja maistraatteja koskevat säännökset täsmentyivät toukokuun alusta. Muutokset tuovat joustoa edunvalvojien ja maistraattien työhön ilman, että edunvalvonnassa olevien oikeusturva heikkenee.

Edunvalvonnassa olevan oikeusturva turvataan säännöksellä holhousviranomaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Päämiehelle tuotettu vahinko on korvattava valtion varoista, jos tilintarkastuksessa ei ole havaittu seikkaa, joka olisi pitänyt nähdä hyvän tarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa.

Edunvalvojana voi toimia oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja tai edunvalvottavan sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.