Valvontarangaistus otettiin käyttöön

Suomessa otettiin marraskuuN alussa käyttöön uusi rikosoikeudellinen seuraamus, valvontarangaistus. Siihen tuomittu saa asua kotonaan, mutta häntä valvotaan rangaistuksen aikana sekä teknisin välinein että muilla tavoin.

Valvontarangaistus voidaan tuomita enintään kuuden kuukauden mittaisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta, kun yhdyskuntapalvelun tuomitsemiseen on este. Käytännössä kohderyhmänä ovat etupäässä rattijuopumukseen ja omaisuusrikoksiin syyllistyneet. Ensi vuonna rangaistukseen tuomittuja arvioidaan olevan päivittäin noin 30. Jatkossa määrä noussee 600–700 henkilöön vuodessa.

Aiemmat ehdottomat vankeusrangaistukset voivat muodostaa valvontarangaistukselle esteen, samoin rikoksen laatu. Esimerkiksi asuinkumppaniin tai muuhun läheiseen kohdistunut pahoinpitely- tai seksuaalirikos muodostaa lähtökohtaisesti esteen valvontarangaistuksen tuomitsemiselle.