Vanhempainvapaamallin oikea kaava = 6+6+6

Vanhempainvapaatyöryhmä on valmistellut kolme mallia vanhempainvapaajärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä luovutti muistionsa sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle 10. maaliskuuta. Laajapohjaisessa työryhmässä olivat edustettuina eri ministeriöt, työmarkkinajärjestöt, kansalaisjärjestöt ja tutkijat.

Akava kannattaa vanhempainvapaamallia, jossa kummallekin vanhemmalle kuuluu yksilöllinen kuuden kuukauden pituinen vapaajakso. Yksi kuuden kuukauden jakso on vanhempien vapaasti jaettavissa, mikä lisää vanhempien valinnanvapautta ja järjestelmän joustavuutta. Uudistusta valmistellut työryhmä esittää 6+6+6 -mallia vain yhtenä toteutusvaihtoehtona. Akava on jättänyt eriävän mielipiteensä.

– Loppuraporttiin sisältyvien mallien kustannusvaikutus on eritelty mietinnössä
ainoastaan bruttomenoina, mutta järjestelmästä saatavia säästöjä ja vaihtoehtoiskustannuksia ei ole yritettykään selvittää. Järjestelmän uudistamisen pitää kuitenkin perustua todellisiin kustannuslaskelmiin, toteaa Akavan edustajana työryhmään osallistunut lakimies Paula Ilveskivi.

Akavan kannattama malli toteuttaisi vanhempainvapaatyöryhmälle asetettuja tavoitteita. Lisäksi se pystyisi tasaamaan vanhemmuudesta aiheutuvia suoria ja välillisiä kustannuksia nais- ja miesvaltaisten alojen työnantajien kesken.

– Työnantajien asenteet ovat osaltaan syynä isien vanhempainvapaiden käytön vähäisyyteen. Asian korjaaminen edellyttää lakimuutosta, joka takaa isille itsenäisen oikeuden riittävän pitkään isyysvapaaseen, Ilveskivi sanoo.

Työryhmän selvityksessä olisi Akavan mielestä tullut arvioida syvällisemmin vanhempainvapaiden vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon työelämässä.

– Nykytilanteessa naisten ura- ja palkkakehitys kärsii kohtuuttomasti perhevapaiden takia. Näyttää valitettavasti siltä, että vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen työryhmän esitysten pohjalta ei juuri anna aihetta odottaa tilanteen kohenevan jatkossa, Ilveskivi arvioi.