Vanhusten turvallisuuteen suurempi huomio

rikoksentorjuntaneuvoston työryhmä ehdottaa tuoreessa selvityksessään useita toimia, joihin tulisi ryhtyä yli 65-vuotiaiden turvallisuuden parantamiseksi ja ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi.

Poliisi on tuonut julkisuudessa esiin arvioi­ta siitä, että vanhuksiin suunnattuja rikoksia voi alkaa ilmetä aikaisempaa enemmän. Huomiota on kiinnitetty rahan ja omaisuuden anastamiskeinoihin, kuten huijauksiin, ja vanhusten asuntoihin pyrkimiseen tekaistuin perustein. Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmä on luonnostellut senioreille turvaohjeet, joissa konkreettisesti neuvotaan, miten itse toimien voi vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä.

Myös ilmoituskynnystä poliisille tulisi madaltaa kehittämällä ikääntyneille sopivia menetelmiä.