Vankien siirto EU:n sisällä helpottuu

Rikoksesta vankeusrangaistukseen tuomittujen siirtoa sekä valvontatoimenpiteitä ja ehdollisia rangaistuksia koskevat EU:n puitepäätökset pantiin viime vuoden päätteeksi täytäntöön Suomessa.

Ehdollisiin rangaistuksiin ja ehdonalaiseen vapauttamiseen liittyvän valvonnan siirtäminen on tähän asti ollut mahdollista vain Pohjoismaiden välillä. Uusien säännösten on tarkoitus nopeuttaa ja tehostaa siirtomenettelyä.

Vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan tähänastista helpommin siirtää suorittamaan rangaistustaan siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on ja jossa hän asuu. Tuomitun suostumusta siirtoon ei enää tarvita. Valtion on otettava tuomittu vastaan, ellei tapaukseen voida soveltaa laissa olevia erityisiä kieltäytymisperusteita.

Myös ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun ja ehdonalaisesti vapautetun henkilön valvonta voidaan siirtää siihen EU:n jäsenvaltioon, jossa henkilöllä on vakinainen asuinpaikka. Samoin vaihtoehtoisten seuraamusten, kuten yhdyskuntapalvelun, täytäntöönpano voidaan siirtää tuomitun asuinvaltioon.

Päätöksentekomenettely siirtyy uudistusten myötä oikeusministeriöltä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle.

Arvion mukaan Suomesta muihin EU-valtioihin siirrettävien tuomittujen henkilöiden määrä ei tule merkittävästi muuttumaan ­uudistusten seurauksena