Vapaaehtoisten rikostausta tarkempaan syyniin

Rikostaustan tarkastusmenettelyä ehdotetaan laajennettavaksi vapaaehtoistoimintaan sellaisissa tilanteissa, jossa vapaaehtoinen on säännöllisesti ja suoraan tekemisissä alaikäisten kanssa. Menettelyn uudistamisen taustalla on EU:n direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta.

Rikostaustan tarkastaminen olisi vapaaehtoista ja toiminnan järjestäjän vastuulla. Rikosrekisteriotteen voi pyytää vain asianomaisen suostumuksella, ja aikomuksesta tarkistaa rikostaustat olisi ilmoitettava selkeästi jo vapaaehtoisia haettaessa.

Tällä hetkellä vapaaehtoisten rikostaustat selvitetään vain, jos henkilö on mukana alaikäisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai yksityisessä sosiaali-ja terveydenhuoltopalvelussa.