Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry 70 vuotta

Muisteloita ja tulevaisuuden tuumailuja

Silloisen alemman oikeustutkinnon suorittaneitten yhdistyksen, sittemmin Varanotaarit ry:n, sittemmin Varanotaariliiton ja Vara- ja Oikeusnotaari­liiton perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta.

Lämminhenkistä kestiystävyyttä

Tapahtunutta juhlistettiin viidentenä syyskuuta Helsingin Hotelli Glo Artissa maittavalla juhlapäivällisellä, jonka hengenravintoa olivat muun muassa hallitusneuvos Sakari Sippolan ja pääluottamusmies Rauno Seleniuksen eritoten läsnäolleita liiton entisiä ja nykyisiä luottamushenkilöitä sykähdyttäneet kepeät muistelot varanotaareitten kanssa eletyistä edunvalvonta-ajoista. Hyvä ruoka, musiikkiohjelmat ja puheet loivat juhlaväen mielestä unohtumatto-man tunnelman.

Katsahdus tulevaan

Päätössanoissaan liiton varapuheenjohtaja ilmoitti huhujen Vara- ja Oikeusnotaariliiton lähestyvästä kuolemasta olevan suuresti liioiteltuja: alemman oikeustieteellisen tutkinnon nimikekysymys on yhä avoin; vastoin Bolognan julistuksen henkeä oikeusnotaareita ei valmistu isänmaan palvelukseen.

Oikeustieteen kandidaattitutkintonimikkeen ja entistä suotuisampien alemman oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneitten työelämään siirtymisedellytysten puolesta Vara- ja Oikeusnotaariliitto tulee taittamaan peistä. Näissä hankkeissa meitä tukee nykyinen hallitusohjelma.

70-vuotinen taipale jatkuu

Juhlaväki antoi täyden tukensa toiminnan jatkamiselle. Siltä saatu tuki on oiva kannustin alemman oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneitten yhä harjoitettavaan edunvalvontaan.

**

Teksti: Matti Kojonen

Kuvat: Merja Melkko ja Kari Valkola