Vastavalmistunut haluaa töihin

Korkeakoulujen ja työnantajien tulisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta vastavalmistuneiden työllistymisestä. Työnantajien ja korkeakoulujen yhteistyö vaikuttaa merkittävästi korkeasti koulutettujen työllistymiseen. Yhteistyö on tärkeää myös alueellisen kilpailukyvyn kannalta.

Akava varoittaa, ettei valmistusaikojen nopeuttaminen saa heikentää korkeasti koulutettujen työllistymistä. Esimerkiksi perusteet, joiden mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut saavat rahoituksensa, eivät edelleenkään kannusta korkeakouluja kantamaan vastuuta opiskelijoiden työllistymi­sestä.

Korkeakoulujen tehtävä on huolehtia, että jokaisella tutkinnon suorittaneella on hyvät työelämävalmiudet ja yhteydet työelämään. Tiiviit yhteydet työelämän kanssa ovat edellytys myös korkeakoulujen omalle menestykselle.