Vastuullisten laki­palveluiden periaatteista apua kroonisiin työaika­ongelmiin

Blogit ja kolumnit
22.09.2021 • Jore Tilander

Juristien kohtuuttomat ja lainvastaiset työajat ovat useiden selvitysten mukaan suorastaan krooninen ongelma. Aiheeseen on tarttunut myös media. Viimeksi lakialan raatajista uutisoi näkyvästi Helsingin Sanomat viime keväänä.

Aihe herätti vilkasta keskustelua myös liittomme valtuuskunnan toukokuun kokouksessa. Olen seurannut keskustelua pari vuosikymmentä, ja sävy on ollut harvoin yhtä yksimielinen: tilanteeseen halutaan muutosta.

Yhtä selvää on, että pelkkä työaikaa koskeva lainsäädäntö ei auta. Konkreettiset ongelmat jäävät esimerkiksi Lakimiesliitolta pääosin piiloon, sillä yksittäisten työntekijöiden on käytännössä mahdotonta nostaa esiin itseensä kohdistuvia työaikaongelmia.

Pelkkä työaikaa koskeva lainsäädäntö ei auta.

Mikä siis avuksi? Olisiko avuksi kohtuullisten työaikojen tulkitseminen osaksi työnantajien vastuullisuutta? Vastuullisuuden hyvä kirittäjä ovat puolestaan asiakkaiden vaatimukset.

Lakimiesliitto on käynnistänyt syyskuun alussa yhdessä ulkopuolisten yritysvastuuasiantuntijoiden kanssa hankkeen, joka selvittää mahdollisuutta luoda alalle työaikaan liittyvät vastuullisuusperiaatteet.

Näihin periaatteisiin sitoutuisivat lakipalveluita tarjoavien työnantajien lisäksi myös palveluita ostavat asiakkaat.

Onko mahdollista luoda alalle työaikaan liittyvät vastuullisuusperiaatteet?

Haluamme sitouttaa periaatteiden suunnittelutyöhön työntekijät ja työnantajat, mutta myös lakipalveluita ostavat yritykset.

Haluamme selvittää, onko luotavissa sellaiset konkreettiset vastuullisten lakipalveluiden periaatteet, jotka olisivat osa asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä toimeksiantosopimusta.

Periaatteet sinällään olisivat toki sovellettavissa myös julkisen sektorin tehtäviin.

Tiedostamme hyvin, että tällaisten periaatteiden luominen ja niihin sitouttaminen on haasteellista. Haluamme kuitenkin haastaa itsemme ja alan toimijat.

Päätavoitteena on uusien periaatteiden luonti ja laajamittainen soveltaminen. Jollei tämä onnistu, osaamme entistäkin paremmin kertoa havaitsemistamme syistä esteiden takana.

Lue lisää Lakimiesliiton uutisista.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja, jore.tilander@lakimiesliitto.fi