Vauhtia tasa-arvon toteutumiseen

Akavan hallitus hyväksyi huhtikuussa järjestölle uudet tasa-arvotavoitteet.­ Akava on valmis ottamaan käyttöön lakisääteiset kiintiöt pörssiyritysten hallituksissa vuoden 2018 alusta korkeasti koulutettujen naisten urakehityksen vauhdittamiseksi yksityissektorilla.

Korkeasti koulutettujen naisten ja miesten epätasa-arvo työelämässä näkyy erityisesti työelämään sijoittumisessa ja palkkaeroina, todetaan Akavasta. Ongelmia on eniten yksityisellä sektorilla, jossa naisten on edelleen vaikeampi edetä johtotehtäviin kuin miesten ja palkkaerot ovat suurimmat.

Myös sukupuolten välinen palkkaero halutaan kuriin. Vaikka palkkaeroa korkeasti koulutettujen naisten ja miesten välillä on jonkin verran saatu kurottua umpeen, niin naisten palkat ovat edelleen vain noin 80 prosenttia miesten palkoista.
Akavan kanta on, että on yritysten ja koko yhteiskunnan etu, että korkea osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.