Velkajärjestelyn maksuohjelma kolmivuotiseksi

Maksuohjelman kesto yksityishenkilön velkajärjestelyssä lyhenee nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Tasavallan presidentti vahvisti uudistuksen elokuun 1. päivänä.

Aiemman lain mukaan maksuohjelma kesti normaalisti viisi vuotta, mutta ohjelman kestoa voitiin erityisperusteilla lyhentää. Jatkossa normaali maksuohjelman kesto on kolme vuotta eikä sitä voi lyhentää.

Niin sanottu nollaohjelma, joka vahvistetaan ilman maksukykyä olevalle velalliselle, kestää jatkossakin viisi vuotta. Nollaohjelmaa voidaan lyhentää vain silloin, kun velalliselta puuttuu kokonaan ja pysyvästi maksukyky esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi.

Yksityisen velkojan aseman parantamiseksi laissa korostetaan mahdollisuutta jatkaa maksuohjelman kestoa kahdella vuodella yksityisvelkojan vaatimuksesta, vaikka maksuohjelma on muiden velkojien osalta päättynyt. Tarkoituksena on turvata velkojana olevia yksityishenkilöitä, joiden saatava perustuu esimerkiksi takaajana toimimiseen, vahingonkorvaukseen tai rikokseen.

Uudistus ei koske vanhoja maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen lain voimaantuloa. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.