Venäjän korkeimman arbitraatio-tuomioistuimen edustajat vierailulla

Venäjän korkeimman arbitraatiotuomioistuimen presidentti Anton Ivanov seurueineen osallistui maanantaina 16.5.2011 korkeimmassa hallinto-oikeudessa järjestettyyn suomalais-venäläiseen seminaariin kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen ajankohtaisista kysymyksistä Suomessa ja Venäjällä.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg totesi alkusanoissaan, että yhteydenpito naapurimaamme korkeimpaan arbitraatiotuomioistuimeen ja Venäjän tuomioistuinlaitokseen on Suomelle erityisen arvokasta. Tietojenvaihto tuomioistuinten ja tuomarikollegoiden välillä on viime vuosina merkittävästi kehittynyt ja muodostunut jo vakaaksi traditioksi.

Seminaarin aihepiiri liittyi julkisiin hankintoihin ja kilpailuoikeuteen. Kansainvälistyvässä maailmassa taloudellinen kilpailu asettaa niin talouselämän kehitykselle kuin myös oikeudenkäytölle uusia vaatimuksia. Hankintalainsäädännön taustalla on EU-jäsenyys, joka on tuonut avoimen kilpailun periaatteet myös kynnysarvot ylittäviin julkisiin hankintoihin.

Hallintoneuvos Irma Telivuo käsitteli puheenvuorossaan kilpailuoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä EU:ssa ja Suomessa, hankintalainsäädännöstä ajankohtaiskatsauksen piti hallintoneuvos, OTT Eija Siitari-Vanne ja markkinaoikeudesta markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola. Päivän aikana vastaavat puheenvuorot kuultiin myös venäläisten näkökulmasta.