Verkon valtateitä EU-tietoon

Verkon valtateitä EU-tietoon

Ajantasaisen EU-tiedon löytäminen tietoverkkojen suosta ei ole helppoa satunnaiselle surffailijalle. Tärkein kanava, uudistettu Eur-Lex on tällä hetkellä vielä hieman kesken. Ammattilaisten vinkeillä tiedonhaku sujuu.

Teksti Ritva Juntunen

Euroopan Unionin tuottama aineisto paisuu jatkuvasti. Tämän vuoksi myös tietokantoja on uudistettava. Tietoa satunnaisesti hakevalta se voi tuntua loputtomalta suolta. Tilannetta tänä päivänä ei helpota lainkaan se, että uudistuksen ollessa käynnissä joutuu välillä ”ajamaan tietyömaalla”.

Onneksi erilaiset tietoammattilaiset ovat tulleet apuun ja tarjoavat karttojaan, joiden avulla suunnistaminen EU-tiedon valtaväylällä huomattavasti helpottuu. Mutta nekään eivät aina pysy täysin ajan tasalla uudistusten karusellissa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten EU:n oikeudelliset tietolähteet löytyvät verkosta tänä päivänä näppärimmin. Tällöin on erityisesti huomioitu se, kuinka tekeillä oleva uudistustyö vaikuttaa tiedon löytymiseen. Lopuksi esitellään verkkopalveluja, joiden avulla voi helpommin suunnistaa EU-tiedon parissa. Sokerina pohjalla on pari hyödyllistä vinkkiä.

Jos ennen matkaa EU-tietoväylille haluaa tehdä pienen maastokartoituksen, kannattaa lukea Lapin yliopiston kirjaston verkkojulkaisu ” EU-tiedonlähteet”; osoite: http://www.ulapland.fi/home/kirjasto/tiedot/eutiedot.htm

EUR-Lex – portti EU-oikeuteen

Uudistettu Eur-Lex-sivusto on tärkein kanava Euroopan unionin oikeuteen. Valmistuttuaan se on mainio keino löytää EU:n oikeudellista tietoa. Tällä hetkellä se on kuitenkin jonkun verran kesken. Tämän rakennustyön kestäessä ovat “kiertoteinä” käytössä vielä ensi kesäkuuhun saakka vanha Eur-Lex ja Celex, joka on nykyisin maksuton kaikille. Näitä ei kuitenkaan enää päivitetä.

Ehkä paras ja ajantasainen hakemisto EUR-Lexiin löytyy osoitteesta http://europa.eu.int/documents/eur-lex/index_fi.htm#juris

Suoraan uuden EUR-Lexin suomenkielisille sivuille pääsee osoitteesta: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fi/index.htm

Eur-Lex kattaa seuraavat alakokonaisuudet: Euroopan yhteisöjen virallinen lehti vuodesta 1998 lähtien, perustamissopimukset, lainsäädäntö, valmisteilla oleva lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, parlamentin jäsenten kysymykset ja yleisesti kiinnostavat asiakirjat. EUR-Lexistä on siis saatavilla Euroopan unionin lainsäädäntö kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Pääsääntöisesti ne ovat saatavilla alkuperäisessä muodossaan ja myöhemmät muutokset on haettava erikseen.

Ajantasaisia säädöksiä (eli ns konsolidoituja säädöksiä) löytyy EUR-Lexistä toistaiseksi jonkin verran eli noin 1400 direktiiviä tai asetusta. Ne on koottu otsikon Konsolidoitu lainsäädäntö alle, joka löytyy osoitteesta http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fi/legis/avis_consolidation.htm

Tätä kirjoitettaessa Konsolidoitu-kokoelma oli työn alla ja ohjeet osittain englanniksi. Koska sähköinen ajantasainen EU-lainsäädäntö on vielä melko vähäistä määrältään, on suomalaisilla EU-lakikirjoilla käyttöä vielä pitkään.

Uuden EUR-Lexin oikeuskäytäntölinkki on vielä rakenteilla eikä välttämättä toimi. Valmistuttuaan uusi Eur-Lex tulee sisältämään EY-tuomioistuimen koko ratkaisukäytännön 1950-luvulta lähtien. Tämä aineisto oli aiemmin vain maksullisessa CELEXissä.

Remontin aikana oikeuskäytäntö kannattaa hakea suoraan EY-tuomioistuimen CURIA-nimisiltä kotisivuilta. Sieltä löytyy tietoa tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä. Tuomioistuin on siirtänyt kotisivuille runsaasti materiaalia, jota aiemmin on saanut vain painettuina julkaisuina.

Suoraan suomenkielisille sivuille pääsee osoitteesta http://curia.eu.int/fi/transitpage.htm

Suunnistusapua

Hyvinä oppaina ja karttoina EU-tietoväylillä tarjoavat erilaiset ammattilaisten kokoamat linkkisivut. Seuraavat on käytännössä todettu hyviksi nimenomaan oikeudellisen tiedon haussa. Niitä käytettäessä kannattaa huomioida, että joissakin on linkitys vielä vanhaan Eur-Lexiin.

Eduskunnan kirjaston EU-tiedonlähdeopas

Opas sisältää tietoa Euroopan unionin tärkeimmistä tiedonlähteistä. Se on ensisijaisesti Internet-opas, mutta oppaassa on tietoa myös painetuista lähteistä. Oppaan avulla voi etsiä tietoja Euroopan unionista yleensä sekä eri aihealueilta. Linkityksiä on tehty ensisijaisesti EU:n omaan aineistoon ja sen omille verkkosivuille, mutta myös muiden tahojen verkkosivuja on mukana. Kaikki linkit johtavat maksuttomille, julkisesti saatavilla oleville verkkosivuille. Opas on loistava kartta kaikkeen EU-tietoon. Pienen totuttelun jälkeen ajo EU-tietoväylällä sujuu hyvin. Linkit tuntuvat olevan myös ajan tasalla.

http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Home/EU-tiedonlahdeopas/index.htm

 

Eurotietokeskukset neuvovat

Jos tarvitsee EU-tiedon paperimuodossa tai kaipaa henkilökohtaista apua, kannattaa turvautua Eurotietokeskuksiin. Niitä on Suomessa tällä hetkellä kymmenen eri puolilla maata. Ne toimivat Euroopan Unionin julkaisujen tallekirjastoina. Eurotietokeskukset on sijoitettu yleensä yliopistojen ja korkeakoulujen yhteyteen. Eurotietokeskukset tarjoavat kokoelmansa ja tietopalvelunsa kaikkien kansalaisten käytettäväksi. Aineistonsa keskukset saavat ilmaiseksi Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolta. Lisäksi kokoelmia kartutetaan myös ostoin.

Eurotietokeskusten yhteystiedot löytyvät esimerkiksi seuraavasta osoitteesta kohdasta EU-tallekirjastot:

http://europa.eu.int/finland/index.cfm?cd=10033&rootdep=1

Monet Eurotietokeskuksista ylläpitävät myös hyviä internet-sivuja, joiden avulla voi suunnistaa EU-tietoon. “Surffailun” arvoisia ovat ainakin sivut:

Joensuun yliopiston eurotietokeskus

http://www.joensuu.fi/library/edc/esittely.htm

Joensuun yliopiston kirjasto ylläpitää Elevi-linkkitietokantaa. Etusivulta on linkki Eleviin, joka sisältää monipuolisia Internet-palveluja EU:n eri aihealueilta.

Lapin yliopiston eurotietokeskus

http://www.ulapland.fi/?deptid=9542

Sivuilta löytyy hyvät taulukkomaiset portaalit, joiden avulla suunnistus EU-tietoon on melko yksinkertaista.

Jyväskylän yliopisto EU-sivut

http://kirjasto.jyu.fi/showtext.php?lang=fin&keyword=tiedonhaku-tiedonhankinta-eu

Sivuilta on hyvät ja ajantasaiset linkit EU-tietoon. Jopa Eur-Lex linkki vie suoraan uuteen tietokantaan.

 

Vinkkejä

Googlella EU-tietoon

Googlessa voit kohdistaa haut EU-tietoon seuraavasti. Googlen etusivulla valitse kohta tarkennettu tieto. Kirjoita siellä kohtaan verkkotunnukset: eu.int. Paina kohtaa Google haku. Tällöin pääset takaisin hakusivulle. Hakulokerossa lukee nyt site:eu.int. Kirjoita sen perään oma hakusanasi esim arvonlisävero. Tällöin haku kohdistuu vain kohteissa eu.int sijaitseviin internet osoitteisiin ja tällä kertaa siis arvonlisäveroasioihin.

Tutustumisen arvoinen

NAT-Lex on kansallisten säädöstietokantojen portaali. Sen avulla pääsee näppärästi 15 eri EU-maan omiin kansallisiin – siis meidän Finlexiämme vastaaviin – säädöstietokantoihin. Hakukieliä on 11 ja ne toimivat myös valikoissa. Sen sijaan kunkin kansallisen tietokannan sisältö on maan virallsilla kielillä. “Tietyömaa”-kuvaus sopii valitettavsti osittain tähänkin portaaliin. Suomenkielinen hakusivusto toimii muutoin hyvin suomeksi, mutta aloitussivulla oleva esittely on ranskaksi!

Apua saa tarvittaessa ruotsin- ja englanninkielisiltä sivuilta.

NAT-Lexin osoite: https://europa.eu.int/celexdev/natlex/