Vid uppstarten

Blogit ja kolumnit
15.04.2021 • Maija Salmi Lipiäinen

Ett huvudtema i Juristförbundets verksamhet har i några år nu varit unga yrkesverksamma, det vill säga nyutexaminerade och jurister i början av karriären. Vi kommer också att satsa på detta tema inom ramen för den nyligen förnyade strategin.

Det är därför av största vikt att förbundet framstår som en relevant partner och ett viktigt stöd i alla skeden av karriären, från skolbänken ända in i arbetslivet.

Förbundets närvaro i startskedet är den nödvändiga utgångspunkten för ett livslångt partnerskap.

Förbundets närvaro i startskedet är den nödvändiga utgångspunkten för ett livslångt partnerskap.
Det centrala i förbundets påverkansarbete är många frågor som anknyter till de tidiga stadierna av karriären, som sysselsättning, lön, arbetstider och arbetsförmåga.

Ett aktuellt exempel på framgångsrikt påverkansarbete som berör början av karriären för många av våra medlemmar är förnyelsen av kriterierna för att välja domstolspraktik.

Juristförbundet, dess medlemsorganisation Unga Jurister rf och studentorganisationer inom området har haft ett nära samarbete med domarutbildningsnämnden för att utveckla urvalet. Efter reformen är poängsättningen av studieframgången mer funktionell än tidigare, och arbetserfarenheten väger tyngre i urvalskriterierna.

Detta har varit ett viktigt mål för Juristförbundet, eftersom det ger ytterligare möjligheter för sökande som inte längre retroaktivt kan påverka sin studieframgång. För mer information om ansökan till domstolspraktik, se Oikkarit-kolumnen.

Idag är det kanske inte så lätt att exakt definiera början och slutet på en karriär.

De första åren av karriären är viktiga på många sätt. Under dessa år skapas en kunskapsbas för de kommande arbetsåren och de är också viktiga för att utforma en juristidentitet.

Idag är det kanske inte så lätt att exakt definiera början och slutet på en karriär. I framtiden blir det allt vanligare att ha ett arbetsliv med flera kortare karriärer. Vissa kommer inte heller att syssla med juridik förrän i ett senare skede.

Det är bra att se att den juridiska karriären kan inledas i vilken ålder som helst. Juristförbundet tillhandahåller tjänster och är med i startskedet av alla olika juristkarriärer.

Vårt medlemsantal för närvarande ökar kraftigt.

Arbetet inom ramen för den nya strategin har bara börjat, men resultaten är redan nu lovande. Detta återspeglas också av att vårt medlemsantal för närvarande ökar kraftigt. Det är viktigt för oss alla att våra medlemmar efter starten har körfältet öppet!

Maija Salmi Lipiäinen, vice ordförande i Finlands Juristförbund