Videoneuvottelu halutaan mahdollistaa laajemmin

Videoneuvottelun käyttöä tuomioistuimissa tulee lisätä, esittää oikeusministeriön työryhmä. Näin voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää oikeudenkäynnin osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia. Tuomioistuinten lisäksi vaikutukset kohdistuvat syyttäjiin, oikeudenkäyntiavustajiin, todistajiin sekä asianosaisiin, työryhmä toteaa.

Videoneuvottelun käytön lisääminen on työryhmän mielestä tärkeää myös oikeusturvan toteutumisen kannalta. Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto ja oikeusturvan saavutettavuus ovat tärkeä osa oikeuden­mukaista oikeudenkäyntiä.  

Työryhmän mukaan videoneuvottelutekniikka tukee osaltaan kansalaisen oikeusturvan saavutettavuutta alueellisesti ja lyhentää oikeudenkäynnin kestoa. Se myös toteaa, että hovi- ja hallinto-oikeuksien tuomiopiirit ovat jo nyt erittäin laajat ja tulevat todennäköisesti jatkossa entisestään suurenemaan, mikä lisää tarvetta videoneuvottelun käytön lisäämiseen.

Videoneuvottelun myötä esimerkiksi todistajaa tai asiantuntijaa ei tarvitse enää välttämättä määrätä istuntoon henkilökohtaisesti kuultavaksi, vaan tämä voi antaa lausuntonsa vaikkapa kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa, poliisilaitokselta ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös kuntien yhteispalvelupisteiltä ja asianajotoimistojen tiloista.

Työryhmä ehdottaa useita lainmuutoksia, joilla videoneuvottelun käyttöä olisi mahdollista laajentaa ja joustavoittaa nykyisestä. Videokuuleminen sopisi työryhmän mielestä moniin vakavampienkin rikosasioiden oikeudenkäynteihin.

Tietoverkon välityksellä tapahtuva kuuleminen tulisi työryhmän mielestä mahdollistaa myös hallinto-oikeuksien suullisessa käsittelyssä.

Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön välistä videokuulemista on tehostettu muun muassa rakentamalla erillinen tietoliikenneyhteys poliisitalojen ja käräjäoikeuksien välille. Yhteys mahdollistaa tieto­turvallisen videoyhteyden käytön muun muassa kuultaessa rikoksesta epäiltyä vangitsemisasian uudelleenkäsittelyssä ja muissa pakkokeinoasioissa. Sisäasianministeriö on varustanut lähes kaikki poliisilaitokset videoneuvottelulaittein.

Suomen ja Viron välinen yhteistyö videokuulemisessa on lisääntynyt jatkuvasti, samoin kuin muukin kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi videokuuleminen oikeudenkäynneissä on osa Suomen ja Venäjän välistä lähialueyhteistyöprojektia.