viestinnän vuoro

Näin kevään kynnyksellä on mukava aloittaa tervehtimällä Teitä kaikkia opiskelijajäseniä ja toivottaa Teidät kaikki omalta osaltani mukaan Lakimiesliiton toimintaan.

Aluksi haluaisin esittää kiitokset edeltäjälleni Salla Korhoselle, joka sai liitossa paljon aikaan erityisesti opiskelijasektorilla. Tämän jälkeen pääsemme luontevasti onnittelemaan Suomen Lakimiesliiton hallitukseen valittua ensimmäistä opiskelijajäsentä Ted Apteria, johon sain ilon tutustua opiskelijavaliokunnan kehittämisseminaarissa tammikuun alussa. Onnittelut Tedille myös valinnasta Akavan opiskelijavaltuuskunnan AOVAn puheenjohtajan tehtävään. Valinta on merkittävä myös siitä syystä, ettei Lakimiesliiton edustaja ole aiemmin ollut AOVAn johdossa.

Opiskelijavaliokunnan kehittämisseminaarin anti oli melkoinen ja ideoita syntyi enemmän kuin vuoden aikana on mahdollista toteuttaa. Seminaarissa päädyttiin valitsemaan tämän vuoden erityiseksi painopisteeksi opiskelijatoiminnan viestinnän tehostaminen.

Lakimiesliiton valiokunnissa on tällä hetkellä opiskelijaedustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella julkisen sektorin valiokunnassa, yksityissektorin valiokunnassa,

oikeuspoliittisessa valiokunnassa sekä järjestövaliokunnassa. Koulutuspoliittisessa valiokunnassa puolestaan on opiskelijaedustajat varsinaisina jäseninä ja liiton hallituksessa istuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijoiden valitsema opiskelijajäsen. Lisäksi opiskelijavaliokunnassa istuvat kuluvan ja edellisen vuoden ainejärjestöjen puheenjohtajat. Näiden lukuisten edellä mainittujen edustajien välisen keskinäisen tiedon jakamisen lisäksi tulisi liiton opiskelijajäsenten äänen kuulua kaikessa toiminnassa, ehkä kaikkein konkreettisimmin juuri opiskelijavaliokunnan harjoittaman tosiasiallisen asioiden ajamisen kautta.

Tänä vuonna tavoitteena on parantaa ja kehittää niin sisäistä kuin ulkoista viestintää, joista viimeksi mainittu tarkoittaa erityisesti kaikkien opiskelijoiden suuntaan kohdistuvaa viestintää. Lisäksi saatetaan viime vuonna aloitetut projektit loppuun. Mainittakoon näistä projekteista esimerkkinä asianajosektorin työolotutkimus, jonka tuloksista pääsemme toivottavasti ammentamaan lisää muutoinkin tänä vuonna.

Viestinnän parantamisen lisäksi haasteita asettavat edelleen oikeuselämässä tapahtuvat muutokset, joista ehkä valmistumisen kynnyksellä oleville opiskelijoille olennaisin tulee olemaan viime vuoden lopulla annettu Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 318/2010 vp). Lakiehdotus on pääasiallisesti hyvä ja tavoite kaikkien oikeudenkäyntiasiamiehinä ja -avustajina toimivien saattaminen ammattieettisten velvollisuuksien ja valvonnan piiriin luomalla erityinen lupajärjestelmä on toki myös asiakkaan eli päämiehen etu. Tästä huolimatta esitys on kuitenkin edelleen ongelmallinen nimenomaan opintonsa juuri päättäneiden vastavalmistuneiden juristien kannalta.

Uskon, että helmikuussa järjestetyssä perinteisessä eri opiskelijajärjestöjen hallitukset yhteen kokoavassa Lakimiesliiton yhteiselintapaamisessa saamme opiskelijavaliokunnan toiminnan hyvin käyntiin ja tämän vuoden suunnitelmat alkavat toteutua myös käytännössä. Oikein hyvää kevään alkua Teille kaikille!

Satu Marttila
Opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja
Lakimiesliiton hallituksen jäsen