Viittomakielelle valmisteilla yleislaki

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan viittomakielisten oikeuksia selkiyttävää yleislakia. Työryhmän tavoitteena on, että viittomakieltä koskeva yleislaki säädetään vielä tämän vaali­kauden aikana. Erityislainsäädännölle on tarvetta, sillä viittomakieleen liittyvät säännökset ovat hajallaan eikä viittomakielisten palveluiden kehittäminen ole selkeästi minkään hallinnonalan päävastuulla. YK:n vammaisten­ oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen ratifiointi ovat nostaneet esille erillislain tarpeen.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kirjaukseen perustuva selvitys viittomakielilain säätämisen tarpeesta käynnistyi vuonna 2012. Arviomuistion pohjalta kerätty lausuntopalaute koottiin lausuntotiivistelmäksi viime kesän aikana. Lausunnoissa puollettiin viittomakieltä koskevan erillislain säätämistä sekä voimassa olevan erityislainsäädännön tarkistamista ja kehittämistä.