Ville itälä ehdolle EU:n tilintarkastus­tuomioistuimeen

Valtioneuvosto ehdottaa Euroopan parlamentin jäsentä, varatuomari Ville Itälää Suomen ehdokkaaksi EU:n tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Nykyisin Suomea edustavan jäsenen Olavi Ala-Nissilän toimikausi päättyy helmikuun lopussa 2012. EU:n neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet kuudeksi vuodeksi kerrallaan yksimielisesti ja kuul­tuaan Euroopan parla­menttia.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet on valittava henkilöistä, jotka kotimaassaan kuuluvat tai ovat kuuluneet ulkopuolisiin tilintarkastuselimiin tai ovat erityisen päteviä tähän tehtävään. He hoitavat tehtäväänsä yhteisön edun mukaisesti täysin riippumattomina.