Viranomaisten vastuu kasvamassa

Hallintokäyttölaki halutaan korvata uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uutta lakia sovellettaisiin muun muassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, alueellisissa hallinto-oikeuksissa ja vakuutusoikeudessa. Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksessa yhdenmukaistetaan hallintotuomioistuinten menettelytapoja ja selkeytetään prosessia myös hallintotuomioistuinten asiakkaille.

Työryhmän ehdotuksessa hallintopäätöksistä saisi aina valittaa riippumatta siitä, onko päätöksentekijä julkinen viranomainen vai yksityinen, julkista hallintotehtävää hoitava taho.

Ehdotuksessa viranomainen velvoitettaisiin korvaamaan yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut, jos viranomainen on toiminut selvästi lainvastaisesti.