Vireää lakimiestoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla

Aluetilaisuuksia järjestetään joka puolella Suomea ja useimmiten ne ovat hyvin suosittuja. Niin nytkin, sillä isompaa joukkoa ei Nordean Kirkkokadun koulutustiloihin olisi mahtunut. Lakimiesliiton kattava alueasiamiesverkosto mahdollistaa tilaisuuk­sien järjestämisen ja muutoinkin helpottaa yhteydenpitoa jäseniin. Oulun alueen alueasiamiehenä toimii Erkki Nykänen.

Illan aluksi kuultiin Nordea Private Bankingin johtajan Hannu Lappalaisen  talouskatsaus. Mielenkiintoinen, maailmantalouden näkymiä valottanut puheenvuoro sisälsi myös konkreettisen vinkin sijoittamista harrastaville. Historiaan paneutumalla voidaan nimittäin huomata, että kehittyneet osakemarkkinat ovat tarjonneet tasaisemman tuoton. Esimerkkinä kehittyneistä markkinoista Lappalainen nosti esille Yhdysvaltojen osakemarkkinat. Hajauttaminen siis kannattaa, eikä kaikkia osakesijoituksia kannata kohdistaa kotimaahan.

Lakimiesliiton puheenvuorossa paneuduttiin edunvalvonnan ajankohtaisiin kysymyksiin, joista polttavimpana Itä-Suomen yliopiston tavoite saada oikeustieteen tutkinnonanto-oikeus. Liitto on suhtautunut hankkeeseen kielteisesti, sillä se hajauttaisi tutkimuksen ja koulutuksen resursseja tarpeettomasti. Voimavarojen hajauttaminen ei edistä laadukasta toimintaa.

Työmarkkinakierroksen kuviot ja syntyneet työ- ja virkaehtosopimukset esitteli tarkasti Lakimiesliiton lakimies Kirsi Venäläinen. Jäsenetuja ja -palveluita kävi läpi liiton viestintäpäällikkö Juhana Harju, joka totesi palvelutarjonnan kehittyneen suotuisasti. Yleisöstä kommentoitiin, että parantamisen varaa on, sillä enimmäkseen Etelä-Suomessa järjestettävät Lakimiesliiton Urakoulutukset eivät ole kaikkien jäsenten saavutettavissa. Ratkaisuksi ehdotettiin koulutusten videointia. Harju totesi, että ehdotus on hyvä. Videointia voidaan kokeilla syksyn Urakoulutusten yhteydessä.

Illan päätteeksi nautittiin maittava iltapala. Keskusteluissa esille nousivat muun muassa valtion virastojen palkkausjärjestelmät ja tuomioistuinlaitoksen rakenteelliset järjestelyt. Palkkausjärjestelmien ongelmiin liitolta toivottiin vielä nykyistäkin tiiviimpää paneutumista. Tuomioistuinlaitoksen rakenteelliset järjestelyt voivat johtaa siihen, että Oulun hallinto-oikeuden lakkauttaminen nousee esille. Tilanteesta oltiin huolissaan. Keskustelun yleissävy oli kuitenkin positiivinen, kun eri alojen lakimiehet pääsivät vaihtamaan kuulumisia.

Oulun alueella on vireää lakimiestoimintaa ja runsaasti liiton jäseniä. Vuoden 2013 aluetilaisuutta odotellessa tullaan myös Lakimiesliitossa miettimään miten yhteydenpitoa voitaisiin lisätä Oulun ja muidenkin alueiden kanssa.