Viriili Senilex

Opiskelijaverkostojen ylläpito, tiedekunnan toiminnan tukeminen, mielenkiintoiset kokoontumiset ajankohtaisten aiheiden ja virkistäytymisen parissa, siinä useita hyviä syitä liittyä entisten lexiläisten alumnijärjestöön, Senilexiin.

Senilex ry:n puheenjohtajaN Ole Salvénin mukaan alumnijärjestöön kannattaa liittyä suoraan valmistumisen jälkeen, vaikkei se heti ajankohtaiselta tuntuisikaan. Yhtenä tärkeänä yhdistyksen tehtävänä Salvén näkee opiskelijoiden tutustuttamisen alumnien maailmaan.

– Etenkin vastavalmistuneille kontaktit kokeneempiin juristeihin ovat tärkeitä. Yhdessä Lex ry:n kanssa järjestetään tilaisuuksia, joissa ovet ovat auki myös opiskelijoille. Lexiläisyyttään voi siten luontevasti jatkaa senilexiläisyytenä.
Hieman yli kymmenvuotias yhdistys tarjoaa paitsi foorumin jäsentensä yhteydenpitoon myös opetusta yliopistolla luennoin ja käytännön kurssein. Kerran vuodessa järjestetään laajamittaisempi Tiedekunnan Päivä iltajuhlineen ja kurssitapaamisineen.

– Olemme saaneet Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta korkeatasoisen koulutuksen ja hyvät toimintaedellytykset työelämään. Kun alumnit eivät unohda tiedekuntaansa vaan tukevat sen henkeä  opettajien, opiskelijoiden ja alumnien välillä, voimme luoda positiivisen ilmapiirin, joka heijastuu koko Turun oikeustieteen opetukseen ja tiedekuntaan.

Jokainen voi itse päättää, millä tavoin alumnitoimintaan osallistuu: osallistumalla yhteisiin tilaisuuksiin ja tapaamalla kollegoita, avustamalla opettajia käytännön luentojen kautta tai pelkästään olemalla jäsen ja maksamalla vuosittain muodollisen jäsenmaksun, jolla kartutetaan muun muassa yhdistyksen stipendirahastoa.

– Jäsenmäärän kasvaessa Senilex eli me alumnit voimme yhä paremmin vaikuttaa tiedekuntamme menestykseen – niin rahallisesti kuin jakamalla työkokemustamme, Salvén toteaa.

 

Senilex ry:n perinteinen syystapaaminen yhdistettynä Lex ry:n 50-vuotisjuhlaseminaariin järjestettiin marraskuun lopulla Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tiloissa Helsingin Salmisaaressa. Seminaarin
aiheita olivat eurokriisi sekä haasteet kestävyysvajeisessa Suomessa. Mielenkiintoisia näkemyksiään aiheista jakoivat Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria, yhtiön sijoituksista vastaava Risto Murto, oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola sekä valtakunnansyyttäjä emeritus Matti Kuusimäki. Tilaisuus päättyi cocktail-tilaisuuteen.