VN:n säädösvalmistelulle jatkotarve

Oikeusministeriön asettama valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä pitää tärkeänä, että säädösvalmistelun kehittäminen ministeriöiden yhteistyönä jatkuu alkavalla hallituskaudella. Työryhmä painottaa loppuraportissaan, että lainsäädännön laatua voidaan parantaa vain, jos ministeriöiden poliittinen ja virkamiesjohto siihen sitoutuvat. Hankkeet on priorisoitava ja varattava niille riittävät resurssit.

Työryhmä korostaa lainvalmistelun avoimuuden ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien lisäämistä. Sääntelylle olisi myös pohdittava vaihtoehtoja. Tämä on mahdollista, jos poliittinen ohjaus suuntautuu enemmän tavoitteisiin ja jättää keinovalikoiman avoimemmaksi.