Voimakeinoja koskeva säännös työn alla

Siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista asemaa halutaan selkiyttää suhteessa voimankäyttövälineiden kantamiseen, voimakeinojen käyttöön ja hätävarjeluun. Asian tiimoilta on lähetetty luonnos lausuntokierrokselle hallituksen esitykseksi. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on valmistella esitys, jolla voimakeinojen käyttöä koskeva säännös lisättäisiin lakiin siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan.

Asiantuntijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että voimankäyttövälineiden kantamisen, voimakeinojen käytön sekä hätävarjelun perusteista on säädetty kattavasti kansallisessa lainsäädännössä. Eduskunnalle hallituksen esitys on tarkoitus antaa vielä syysistuntokauden aikana.