Vuoden gradulle Veikko Palotie -stipendi

Asianajotoimisto Merilampi Oy ja Paulon Säätiö palkitsevat jo neljännen kerran parhaan vuoden 2013 aikana valmistuneen oikeustieteellisen pro gradu -työn. Palkinnon kriteerinä on tutkielman aiheen merkitys talouselämälle sekä sen tutkimuksellinen ansiokkuus. Palkintoa ei ole sidottu mihinkään oikeustieteen oppiaineeseen.

Viime vuonna palkintostipendin sai Alexis Huldén tutkielmallaan työsuhteen päättämissopimuksista. Merilammen työoikeuden osakas Heidi ­Hiltunen kuvasi sitä "erinomaiseksi juridiseksi pohdinnaksi, joka sisälsi myös käytännönläheisen näkökulman asioihin. Teksti oli sujuvaa ja kirjoittaja teki selkeitä havaintoja ja johtopäätöksiä aiheesta ja nykyisestä oikeustilasta”.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ehdottaa kilpailuun kahdesta kolmeen työtä, joista Merilampi yhdessä Paulon Säätiön kanssa valitsee voittajan. Stipendi luovutetaan tammikuussa ja sen arvo on 4 000 euroa.

Teksti: Leena Lagerholm