Vuonna 1903 kutsuttiin koolle Lahden salainen ”Lakimiespäivä”

Kapteeni ja valtiopäivämies­ August Fellman pyysi 110 vuotta ­sitten salaisesti levitetyssä ­kutsussa joukon lakimiehiä saapumaan kotiinsa Lahden kartanoon yksinkertaiselle päivälliselle huhtikuun 13. p:nä 1903 klo 2 i.pp. Kutsua noudatti peräti 176 osanottajaa eri puolilta maata.

Tilaisuus oli poikkeuksellinen monella tapaa. Ensin lähetettiin salainen kirjelmä, jonka vastaanottajiksi oli merkitty: ”Lukuisat lakimiehet Helsingissä”.

Kirjelmässä kerrottiin, että vastaan­ottajat tulisivat piakkoin­ saamaan yksityiseltä henkilöltä­ kutsun tilaisuuteen, jonne kehotettin­ lähtemään, koska siellä tulisi olemaan paljon muita lakimiehiä, joiden kanssa voisi neuvotella isänmaallemme tärkeistä kysymyksistä.

Kutsun saaneista lakimiehistä monet olivat saaneet potkut töistään. Kokouksen puheenjohtajana toimi P. E. Svinhufvud, joka oli ­erotettu Turun hovioikeuden asessorin virasta. Kokouk­sessa piti puheen muun muassa K. J. Ståhlberg, joka oli puolestaan erotettu senaatin talousosaston siviiliasiain toimituskunnan­ proto­kollasihteerin virasta. Puheita pidettiin sekä ruotsin että suomen kielellä.

Kokoontumisen syynä sortokausi

Tilaisuuden järjestämisen taustalla oli ensimmäinen sortokausi ja ­kenraalikuvernööri Nikolai­ ­Bobrikovin tiukentunut asenne ­suomalaisia kohtaan.

Helmikuussa 1903 oli erotettu 16 Turun ja kolme Vaasan hovi­oikeuden jäsentä ja virkamiestä. Protestiksi joukko muitakin virkamiehiä erosi.

Hovioikeuden toiminta lamaantui, kun tilalle ei saatu suomalaisia­ tuomareita. Tällöin Bobrikov uhkasi lakkauttaa koko tuomioistuimen. Toinen vaihtoehto oli venäläisten tuomareiden nimittäminen tilalle. Pelättiin myös oikeuslaitoksen muuttamista venäläisen mallin mukaiseksi.

Muun muassa näitä uhkia ­Lahteen kokoontuneet lakimiehet­ puivat. Kokouksen aluksi luki kreivi ja varatuomari Carl Mannerheim (marsalkka Mannerheimin isoisä) alustuksen, jonka oli laatinut ­professori Wilhelm Chydenius.

Kokouksen puheenvuorojen henki oli se, että laillisuutta oli noudatettava painostuksen ja viralta panemisen uhallakin.

Vaarallinen kotiinpaluu

Helsinkiin­ kokousvieraat palasivat Lahteen tilatulla ylimääräisellä junalla, mikä herätti venäläisten epäilyt. Helsingissä matkustajia odotti kirkkaasti valaistu asema ja venäläiset poliisit. He vaativat­ paikalle tulleilta ajureilta ­tietoja, minne olivat junalta tulijoita ­vieneet.

Osa matkustajista poistui kävellen, jolloin poliisi lähti heitä seuraamaan. Kolme heistä pidätettiin kadulla. Valitettavasti heiltä kaikilta löytyi Lahdessa jaettua kokous­aineistoa.

Rangaistukseksi osa osallistujista menetti virkansa ja osa karkoitettiin maasta. Heidän joukossaan oli tilaisuuden isäntä, kapteeni Fellman.­

Lakimieskokouksista Lakimiespäiväksi

Lahden kokous on historian ­kirjoissa saanut nimityksen perustus­laillisten lakimiesten kokous. Se on saanut myös epä­virallisen lempinimen Lahden ­Lakimiespäivä.

Sitä ennen oli vuosina 1879 ja 1889 järjestetty Juridiska Föreningen­ i Finland -yhdistyksen toimesta kaksi virallista juristi­kokousta. Niihin osallistui 150–200 juristia, mikä oli noin viidesosa maan silloisesta lakimieskunnasta. Lahteen saapui saman verran!

Sortokausi yhdisti aikaisemmin eripuraisia ja eri järjestöihin kuuluneita suomen- ja ruotsinkielisiä lakimiehiä. Ensimmäinen suomen- ja ruotsinkielisten lakimiesyhdistysten yhteisesiintyminen pidettiin heti sortokauden päätyttyä vuonna 1907. Kokousta nimitettiin ”Ensimmäiseksi yleiseksi suomalaiseksi lakimieskokoukseksi”. Suomen Lakimiesliiton järjestämät ensimmäiset Lakimiespäivät pidettin 1945.