XLIV:e Juristdagen: Aktuella samhällsfrågor och trevlig kollegial samvaro­ står i centrum

När portarna slår upp på Finlandia-huset fredagen den andra oktober,­ har det gått drygt 70 år sedan förbundets första­ juristdagar.

– Dagarnas längd och teman har varierat. Juristdagen har hela tiden vuxit i popularitet, förklarar redaktion­schef Juha Mikkonen på Finlands Juristförbund. Mikkonen är huvudansvarig för projektet.

De senaste evenemangen har varit breda och omfattat inte enbart jurister som föreläsare. Deltagare har kommit från såväl Europa som USA och förutom finska har det även hörts svenska och engelska.

– För ett par timmars liknande evenemang tar många andra arrangörer mer än dubbelt så mycket betalt som vi, fastslår ­Mikkonen.

Den 44:e Juristdagen är traditionell i så mening, att här utdelas K. J. Ståhlberg -medaljen och företagarpriset samt priset till bästa arbetsgivare för juridikstuderande.

Samtidigt vänds blicken mot nutiden och framtiden. Fokus ligger­ på ämnen som Finlands säkerhetssituation, korruption samt juristernas­ framtidsroll.

Det förstnämnda ämnet diskuteras­ av USA:s Finlands­ambassadör Bruce Oreck, Utrikes­politiska institutets­ forskare Charly Salonius­-Pasternak samt forskningsdoktor Hanna Smith vid Aleksanderinstitutet.

– Säkerhetspolitik är ju verkligen­ ett aktuellt ämne och här kommer­ det bland annat handla om ­huruvida ekonomin ger näring åt nedstämdheten mellan väst och öst och om depressionen ­blåser under lågkonjunkturen eller tvärtom.

Aktuella teman

Finland gäller ju för att vara ett osedvanlig okorrupt land, men finns kanske korruption på hög nivå även här? Om detta samtalar riksåklagare Matti Nissinen, Polisyrkeshögskolans rektor Kimmo Himberg och den estniske journalisten Rain Kooli. Juha Keränen från Task Force for Greece ger en internationell synvinkel.

– Intressant blir diskussionen kring det nya förfarandet kring åtalsuppgörelse. Här betonas betydelsen av etiska riktlinjer, framhåller­ Mikkonen. 

Alla har vi väl någon gång önskat oss en kristallkula. När världen förändras, hur förändras juristernas­ yrkesroll? Kring detta kommer forsknings- och utvecklingsdirektör Jyrki Kasvi från Tieke att tala. 

– Framtidsdiskussionen inledde vi ju redan i fjol när förbundet firade sin 70-årsdag, påpekar Mikkonen.­

Samtalen ovan kommer att ledas av redaktör Kirsi Heikel från Yles A-studio.

En allt viktigare faktor, så även vid denna Juristdag, är den gemensamma juristidentiteten. Redaktions­chef Mikkonen påpekar­ att den spelade en stor roll vid 70-­årsjubiléet.

– Den gemensamma utbildningsbakgrunden är en god utgångspunkt. Vid årets Juristdag kommer­ samhörighetskänslan att vara ännu starkare, framhåller han.

Mässor

I anslutning till Juristdagen anordnas­ också Juristmässan samt en särskild rekryteringsmässa. ­Finlands Juristförbunds organisations­chef Olli Niemi är ansvarig för den förstnämnda.

– Syftet med mässorna är att ge förbundets samarbetspartners möjlighet att på en och samma gång träffa runt 1 300 jurister. Juristdagens deltagare besöker mässorna i pauserna mellan de olika programpunkterna, förklarar­ han och tillägger:

– Rekryteringsmässan är öppen för alla,  Juristmässan för dem som också deltar i själva Juristdagen. 

Ansvarig för Rekryterings­mässan är Finlands Juristför­bunds studerandeombudsman Ira ­Hietanen.

– Den vänder sig till alla juridikstuderande. Syftet är att ge dem möjlighet att lära känna arbetsgivare och skapa kontakter, samtidigt som arbetsgivarna får större möjligheter att göra sig kända bland de juridikstuderande.

– Nytt för i år är en CV-klinik där experter på området ger råd och under dagens lopp kommer olika arbetsgivare att hålla korta informationstillfällen, berättar hon.

Den viktigaste samman­komsten

– Ett viktigt forum där kollegor kan komma samman och skapa nätverk, samt där aktuell sakinformation blandas med lättsam samvaro.

Så beskriver Finlands Juristförbunds verksamhetsledare Jorma Tilander Juristdagen.

Att den här dagen ska anordnas står ju redan i förbundets stadgar och Tilander betecknar den som en väsentlig del av servicen till medlemmarna.

– I själva verket är det den viktigaste sammankomsten för jurister i Finland, fastslår han.

Tidigare låg Juristdagens tyngdpunkt på vidareutbildning. Men numera handlar det mer om för juristerna aktuella samhällsföreteelser.

– I takt med de samhällelliga förändringarna och juristernas ändrade arbetsuppgifter har den här sammankomstens betydelse ökat vad gäller att förena jurister, framhåller Tilander.

Hur skulle han då kortfattat locka besökare till årets Juristdag?

– Man möter bekanta och träffar även nya kollegor, även utanför det egna verksamhetsfältet och egna sektorn. Att skapa nätverk lönar sig alltid och jurist­identiteten växer.

FAKTA

  • Juristdagen går i år av stapeln fredagen den andra oktober. Det är den 44:e Juristdagen i ordningen och evenemanget hålls i Finlandia-huset i ­Helsingfors.
  • Anmälningstiden börjar första­ augusti och slutar den 27 ­september. Därefter kan man endast delta genom att betala deltagaravgiften kontant på plats.
  • Förhandspriset är 180 euro för medlem i Finlands Juristförbund och 360 för den som inte är medlem. Det innefattar förutom program även bland annat  lunch, kaffe, kvällssamkväm med middagsbuffé.
  • Pensionärer betalar 110 euro och studerande på grundnivå 60 euro (då ingår inte lunchbuffé).  

Text: Sören Viktorsson