XLVI Asianajajapäivillä yleisöä innostettiin osallistumaan

Yleisö näpyttelee luennon aikana puheenjohtajan luvalla älypuhelimiaan. Tulokset ovat luettavissa luennoitsijan vieressä olevalta isolta viestiseinältä: “Mahtavat ja asialliset puitteet tänään! Nyt on kommunikointiin ja yleisön vuorovaikutusmahdollisuuksiin panostettu. Tätä arvostan.”

Vähän aikaisemmin yleisö on luennoitsijan, kanadalaisen juristin André Noel Chakerin, kannustamana noussut seisomaan ja laulanut yhdessä J. Karjalaisen laulua “Tähtilampun alla”.

Nämä tunnelmapalat on napattu Asianajajapäiviltä 10. tammikuuta 2014. Tapahtuma järjestettiin nyt 45. kerran. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 1 310 henkilöä, mikä on uusi ennätys.

Sosiaalinen media tehokkaampaan käyttöön

Muita Asianajajapäivien yleisöä aktivoivia, uusia kokeiluja olivat live-lähetys, jonka aikana oli mahdollisuus seurata professori Pekka Santilan luentoa suorana. Asianajajapäiville oli varattu myös oma tunniste #asianajajat, joka nahdollisti muun muassa twiittailun.

Asianajotoimiston arkea -aiheen alla Johanna Janhonen esitteli, miten asianajaja voisi hyödyntää sosiaalisen median työkaluja. Itse hän hyödynsi näitä keinoja sekä esityksessään että sen valmistelussa. Oman esityksensä hän oli ladannut Slideshare-sivustolle hyvissä ajoin saadakseen vinkkejä esitystään varten.

Janhonen oli käynyt läpi erilaisia sivustoja selvittääkseen, millä tavoilla asianajajat hyödyntävät sosiaalista mediaa. Janhosen havainto oli, että muutamat asianajajat käyttävät jo sosiaalisen median keinoja markkinointiin ja tiedotukseen sekä verkostoitumiseen ja yhteyden­pitoon. Esimerkiksi Youtubesta löytyy useita asianajotoimistoja esitteleviä videoita. Janhosen mukaan asianajajat eivät juurikaan twiittaa.

– Jos tarvitsen asianajajaa esimerkiksi Twitteriin liittyvässä asiassa, haluan, että asianajajani osaa käyttää kyseistä palvelua itsekin, hän totesi.

Lupalakimiesten valvontaa tehostettava

Asianajajapäivien perinteeseen kuuluu nostaa median tietoisuuteen joku ajankohtainen asia. Tänä vuonna se oli niin sanottu lupalakimiesten valvonta.

Vuoden 2014 alusta lähtien asiakasta voi tuomioistuimissa avustaa vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäynti­avustaja. Lupalakimiehille oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt luvan hoitaa tuomioistuinasioita. Asianajajia on noin 2 000 ja lupalakimiehiä noin 1 000.

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen valvontalautakunta valvoo kaikkea asianajajien ja julkisten oikeusavustajien toimintaa. Se valvoo myös lupalakimiesten toimintaa, mutta tietyin rajoituksin. Kuluttajan oikeusturvan kannalta olisi tärkeää, että tarvittaessa voisi kannella käyttämänsä lupalakimiehen toiminnasta valvonta­lautakuntaan ilman nykyisiä rajoituksia.

 

Asianajajapäivien luentoaineistoa löytyy sivulta:
www.asianajajaliitto.fi/viestinta/asianajajapaivat_2014

Johanna Janhosen esitys “Sosiaalisen median työkaluja asianajajan työn avuksi”:­ www.slideshare.net/jjanhone/asianajajasome