Yhdenvertaisuuslaki lausuntokierrokselle

Oikeusministeriö on lähettänyt pitkään valmisteilla olleen yhdenvertaisuuslakipaketin laajalle lausunto­kierrokselle. Uusi lainsäädäntö laajentaisi syrjintä­kiellon koskemaan etnisen alkuperän, iän, vammaisuuden tai muun syyn perusteella tapahtuvaa syrjintää. Sukupuolisyrjinnän kiellosta säädettäisiin kuitenkin edelleen tasa-arvolaissa.

Lausunnolle lähetettyä luonnosta on valmisteltu muun muassa keskeisten viranomaisten, työmarkkina­järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa käydyin keskusteluin ja työryhmin. Ehdotuksen mukaan uutta lakia sovellettaisiin lähtökohtaisesti kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, joten lain soveltamisala laajenisi. Yksityiselämä, perhe-elämä ja uskonnonharjoitus jäisivät kuitenkin soveltamisalan ulkopuolelle.

Luonnoksessa ehdotetaan myös, että yhdenvertaisuuslain valvontaa tehostettaisiin. Vähemmistövaltuutetun virka korvattaisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla, ja nykyiset syrjintä- ja tasa-arvolautakunnat yhdistettäisiin. Samalla valtuutetun toimivalta laajenisi esimerkiksi iästä tai vammaisuudesta johtuvaan syrjintään. Yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä valvoisivat edelleen työsuojeluviranomaiset.­ Viranomaisten lisäksi oppilaitoksilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla olisi velvollisuus ennalta­ehkäistä syrjintää.