Yhdenvertaisuutta on myös oikeus tur­valliseen työelämään

Blogit ja kolumnit
18.09.2023 • Tuula Linna

Edellisen hallituksen aikana laadittiin tasa-arvopoliittinen selonteko. Siinä linjattiin sukupuolten tasa-arvoa pitkällä aikavälillä tavoitteena ”Suomi tasa-arvon kärkimaaksi”. Suomi on EU:n tasa-arvomittaristossa neljännellä sijalla Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden jälkeen. Yhteinen tavoitteemme on edelleen kärkipaikka.

Työ- ja perhe-elämän tasa-arvon lisäksi on edistettävä yhdenvertaisuutta muillakin saroilla, kuten koulutukseen pääsyn ja hankitun koulutuksen hyödyntämisessä. Myös oikeuksiin pääsyn ja muiden oikeusvaltion periaatteiden tulee toteutua yhdenvertaisesti, varallisuudesta riippumatta.

Nykyinen hallitus on julkaissut yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonannon. Sen valmistelussa kuultu Akava korostaa lainsäädännön, käytännön toimien ja ihmisten asenteiden merkitystä.

”Jotta saavutamme oikeudenmukaisemman yhteiskunnan, meidän pitää edistää työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä sekä puuttua vihapuheeseen”, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Jotta saavutamme oikeudenmukaisemman yhteiskunnan, meidän pitää edistää työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä sekä puuttua vihapuheeseen

Hallitusohjelman mukaan kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa. Mutta voiko työtään tekevä tuomari, syyttäjä, ­asianajaja, ulosottomies tai poliisi tuntea olonsa turvalliseksi, jos milloin tahansa saattaa joutua sietämättömän maalittamisen kohteeksi? Entä uskaltaako media toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä ja tutkija julkaista tutkimustuloksiaan turvallisin mielin nyky-yhteiskunnassa?

Koulurauha-ohjelman tavoin tarvitsemme ohjelman työnteon rauhan turvaamiseksi.

Koulurauha-ohjelman tavoin tarvitsemme ohjelman työnteon rauhan turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena tulee olla psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen työelämä.

Kirjoittaja on Juristiliiton puheenjohtaja, tuula.linna@helsinki.fi