Yhdistelmävankeus porrastaisi seuraamus­järjestelmää

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa rikoslakiin uutta rangaistuslajia, yhdistelmävankeutta, jossa pitkiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin voitaisiin liittää lyhyt vankeusjakso. Tavoite seuraamusjärjestelmän kehittämiseen on mainittu hallitusohjelmassa.

Työryhmä pitää nykyisen seuraamusjärjestelmän ongelmana jyrkkää porrasta ehdollisen ja ehdottoman rangaistuksen välillä. Yhdistelmävankeuden tavoitteena on, että rangaistukset ankaroituisivat asteittain rikosten moitittavuuden kasvaessa. Esimerkiksi tapauksissa, joissa ehdottomaan vankeuteen tuomitseminen on ollut hyvin lähellä, voitaisiin vastaisuudessa tuomita yhdistelmävankeutta.